મન કા રેડિયો એપિસોડ 11ઃ બીજાની ચિંતા કરીને તમે જાતની ચિંતા તો નથી વધારી રહ્યાને?

Updated: 12th April, 2020 16:37 IST

તમે બીજાની ફિકર કરવામાં જાતને થકવી રહ્યા છો? તમે કોઇને ય ના નથી પાડી શકતા? તમે સમાજ સેવા કરી રહ્યા છો જેની તમને જ નથી ખબર પડતી? જાણો તમારે શું સમજવાની જરૂર છે..

First Published: 2nd September, 2018 19:37 IST
 
 
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK