સ્ટ્રૉબેરીઝ ટાર્ટ

Published: 29th December, 2011 06:27 IST

સૌપ્રથમ મેંદાને ચાળી એમાં માખણ અને સાકર નાખી હાથેથી મસળો. હવે એમાં દૂધ નાખી કઠણ લોટ બાંધો. પછી એને અડધો કલાક એમ જ રહેવા દો. હવે એનો મોટો રોટલો વણી ટાર્ટના મૉલ્ડમાં નાખી દબાવો. (આજની વાનગી-મીતા ભરવાડા)

સામગ્રી

 • એક કપ મેંદો
 • ત્રણ ચમચી માખણ
 • ત્રણ ચમચી દળેલી સાકર
 • જરૂર પ્રમાણે દૂધ
 • ભરવા માટે ૨૦૦ ગ્રામ ફ્રેશ ક્રીમ
 • ચાર ચમચા આઇસિંગ-શુગર
 • ૧૫-૨૦ સમારેલી સ્ટ્રૉબેરીઝ


રીત

સૌપ્રથમ મેંદાને ચાળી એમાં માખણ અને સાકર નાખી હાથેથી મસળો. હવે એમાં દૂધ નાખી કઠણ લોટ બાંધો. પછી એને અડધો કલાક એમ જ રહેવા દો. હવે એનો મોટો રોટલો વણી ટાર્ટના મૉલ્ડમાં નાખી દબાવો. 

કાંટાથી કાણાં પાડી અવનમાં ૧૫૦ સેલ્સિયસ પર બેક કરો. ઠંડું થયા બાદ એને મૉલ્ડમાંથી કાઢી અલગ રાખો. ફ્રેશ ક્રીમને બરફના પાણી પર રાખી ચર્ન કરો. થોડું ચર્ન થાય એટલે એમાં આઇસિંગ-શુગર નાખી એ ઘટ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચર્ન કરો. તૈયાર કરેલા ટાર્ટમાં ફ્રેશ ક્રીમ નાખી કાપેલી સ્ટ્રૉબેરીઝથી સજાવીને પીરસો.

Loading...
 

સંબંધિત સમાચાર

   
  This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK