પેટ્રોલ-પમ્પના ડીલરોના કમિશન માટે ફરી મોંઘાં થશે પેટ્રોલ અને ડીઝલ

Published: 26th October, 2012 05:03 IST

પેટ્રોલ-પમ્પના ડીલરોએ તેમના કમિશનના દરમાં વધારાની કરેલી માગણીના પગલે સરકારે એમાં ૨૦ ટકાનો વધારો મંજૂર કયોર્ છે અને એથી કદાચ આજથી પેટ્રોલના લિટરના દરમાં ૩૦ પૈસા અને ડીઝલના લિટરના દરમાં ૧૮ પૈસાનો વધારો થવાની સંભાવના છે.પેટ્રોલ-પમ્પના ડીલરોને એક લિટર પેટ્રોલ વેચતાં હવે ૧.૮૦ રૂપિયા અને એક લિટર ડીઝલ વેચતાં ૧.૦૯ રૂપિયા કમિશન મળશે. આ કમિશન વધારવા માટે પેટ્રોલ-પમ્પના ડીલરોએ ૧૫ ઑક્ટોબરથી એક જ શિફ્ટમાં કામ કરવાનું આંદોલન ચલાવ્યું હતું, પણ સરકારે ઘટતું કરવાની ખાતરી આપતાં એક દિવસ બાદ એ પાછું ખેંચી લીધું હતું. જુલાઈ ૨૦૧૧ બાદ પહેલી વાર ડીલરોનું કમિશન વધારવામાં આવ્યું છે. જોકે પેટ્રોલ-પમ્પના ડીલરોએ પેટ્રોલના વેચાણ પર લિટરદીઠ ૬૭ પૈસા અને ડીઝલના લિટરદીઠ વેચાણ પર ૪૨ પૈસાના વધારાની માગણી કરી હતી.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK