અમને તો જાણે ઈન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કર્યા હોય

Published: 2nd November, 2012 02:46 IST

ચંપા : તમે છોકરાઓ આટલા બધા સ્માર્ટ કેમ હો છો?ચંગુ : અમને ભગવાને જાતે બનાવ્યા છે.

ચંપા : ઓ હો હો... વાત તો જાણે એવી કરો છો કે અમને તો ભગવાને જાણે ઇન્ટરનેટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી હોય.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK