Valentines Weekend: દિવ્યાશા-દીપક દોશીએ હા-ના કર્યા પછી સાથે ઉગાડી પ્રેમવેલી

Updated: 14th February, 2021 10:36 IST | Chirantana Bhatt
 • પ્રતિષ્ઠિત ગુજરાતી સામાયિક નવનીત સમર્પણના તંત્રી દીપક દોશી અને પત્રકાર-કટાર લેખક દિવ્યાશા દોશી એક એવું કપલ છે જેમાં સમજણ, હૂંફ, એકબીજાની સ્પેસને બહુ રસપ્રદ રીતે ઉગવા મળ્યું છે. દિવ્યાશા દોશી પોતાના કૉલેજના દિવસો યાદ રતાં કહે છે, “હું એસએનડીટીમાંથી કો-એડ કૉલેજમાં ગઇ હતી, મને વાંચવાનો બહુ જ શોખ હતો અને એક કોમન દોસ્તે દીપક સાથે ઓળખાણ કરાવી. અમે પહેલીવાર લાઇબ્રેરીમાં જ મળ્યા અને કલાકો સુધી પુસ્તકોની વાતો કરી. અમારો વાંચનનો શોખ તદ્દન સરખો, પસંદગીઓ પણ. એમાં મેં ત્યારે જ ગ્રામ્યલક્ષ્મી પુસ્તક વાંચ્યુ હતું અને એના નાયક સાથે દીપકની પર્સનાલિટી બિલકુલ મેળ ખાય. આદર્શવાદી, સિદ્ધાંતોને અનુસરે તેવો, ખાદીનાં કપડાં; મારા રોમેન્ટિસિઝમમાં એ પરફેક્ટલી ફિટ થઇ ગયો. મેં તો બીજા જ દિવસે મારા પ્રેમનો સ્વીકાર કર્યો અને પૂછ્યું કે શું આપણે પ્રેમ સંબંધમાં આગળ વધી શકીએ. સ્વાભાવિક છે કે ચોંકી ગયેલા દીપકે ત્યારે ના પાડી.”

  પ્રતિષ્ઠિત ગુજરાતી સામાયિક નવનીત સમર્પણના તંત્રી દીપક દોશી અને પત્રકાર-કટાર લેખક દિવ્યાશા દોશી એક એવું કપલ છે જેમાં સમજણ, હૂંફ, એકબીજાની સ્પેસને બહુ રસપ્રદ રીતે ઉગવા મળ્યું છે. દિવ્યાશા દોશી પોતાના કૉલેજના દિવસો યાદ રતાં કહે છે, હું એસએનડીટીમાંથી કો-એડ કૉલેજમાં ગઇ હતી, મને વાંચવાનો બહુ જ શોખ હતો અને એક કોમન દોસ્તે દીપક સાથે ઓળખાણ કરાવી. અમે પહેલીવાર લાઇબ્રેરીમાં જ મળ્યા અને કલાકો સુધી પુસ્તકોની વાતો કરી. અમારો વાંચનનો શોખ તદ્દન સરખો, પસંદગીઓ પણ. એમાં મેં ત્યારે જ ગ્રામ્યલક્ષ્મી પુસ્તક વાંચ્યુ હતું અને એના નાયક સાથે દીપકની પર્સનાલિટી બિલકુલ મેળ ખાય. આદર્શવાદી, સિદ્ધાંતોને અનુસરે તેવો, ખાદીનાં કપડાં; મારા રોમેન્ટિસિઝમમાં એ પરફેક્ટલી ફિટ થઇ ગયો. મેં તો બીજા જ દિવસે મારા પ્રેમનો સ્વીકાર કર્યો અને પૂછ્યું કે શું આપણે પ્રેમ સંબંધમાં આગળ વધી શકીએ. સ્વાભાવિક છે કે ચોંકી ગયેલા દીપકે ત્યારે ના પાડી.

  1/5
 • દીપક દોશી કહે છે, “એક દિવસની ઓળખાણમાં આવો નિર્ણય લેવાનું તો જરા અજુગતું થાય. વળી ૩૯ વર્ષના અમારા સાથમાં મને એ પણ સમજાયું છે કે તેને ઇન્ટ્યુશન પરફેક્ટ હોય છે એટલે ત્યારે જે પણ પૂછ્યું હશે એ ઇન્ટ્યુટિવલી જ પૂછ્યું હશે.” દિવ્યાશા દોશી પોતાની વાતનો દોર આગળ વધારતાં કહે છે, “એ વાત અલગ છે કે મારા પ્રેમ પ્રસ્તાવની ના પાડનારા દીપકે મને થોડા વર્ષો પછી એ જ સવાલ કર્યો, આ વખતે મેં ના પાડી અને આઠ વર્ષ પછી અમારી વચ્ચે આ હા-નાનો નિષ્કર્ષ આવ્યો અંતે અમે આર્ય સમાજ વિધિથી પરણી ગયા.” આ બધાંની સાથે જે બીજી ઘટનાઓ ઘટી એ હતી દીપક દોશીનું પરિવાર સાથે એક રૂમમાં રહેવાનું છોડી અલગ રહેવા જવું, દિવ્યાશા દોશીનું અભિયાનમાં જોડાવું અને હા, લગ્ન પહેલાં લિવ-ઇનમાં રહેવાની ચર્ચા થઇ એ પણ.

  દીપક દોશી કહે છે, એક દિવસની ઓળખાણમાં આવો નિર્ણય લેવાનું તો જરા અજુગતું થાય. વળી ૩૯ વર્ષના અમારા સાથમાં મને એ પણ સમજાયું છે કે તેને ઇન્ટ્યુશન પરફેક્ટ હોય છે એટલે ત્યારે જે પણ પૂછ્યું હશે એ ઇન્ટ્યુટિવલી જ પૂછ્યું હશે. દિવ્યાશા દોશી પોતાની વાતનો દોર આગળ વધારતાં કહે છે, એ વાત અલગ છે કે મારા પ્રેમ પ્રસ્તાવની ના પાડનારા દીપકે મને થોડા વર્ષો પછી એ જ સવાલ કર્યો, આ વખતે મેં ના પાડી અને આઠ વર્ષ પછી અમારી વચ્ચે આ હા-નાનો નિષ્કર્ષ આવ્યો અંતે અમે આર્ય સમાજ વિધિથી પરણી ગયા. આ બધાંની સાથે જે બીજી ઘટનાઓ ઘટી એ હતી દીપક દોશીનું પરિવાર સાથે એક રૂમમાં રહેવાનું છોડી અલગ રહેવા જવું, દિવ્યાશા દોશીનું અભિયાનમાં જોડાવું અને હા, લગ્ન પહેલાં લિવ-ઇનમાં રહેવાની ચર્ચા થઇ એ પણ.

  2/5
 • દિવ્યાશા દોશી કહે છે કે, ‘અમારા બોન્ડ્ઝ વિશે કોઇ મને પૂછે તો હું એમ જ કહીશ કે લગ્નનાં ૩૦ વર્ષ અને એ પહેલાંની દોસ્તી સમય સાથે મજબૂત થઇ. અમારા બંન્નેની પસંદ અલગ હોઇ શકે છે, હોય જ છે પણ છતાં ય અમને જિંદગી માણવા માટે ટોળાંની જરૂર નથી પડતી. અમારે માટે એકબીજાની કંપની જ બહુ છે.’તેમની રોમેન્ટિક પળો તો અગણિત છે પણ શરૂઆતના વર્ષોની વાત યાદ કરતાં તે કહે છે, “બાજુવાળાની સાઇકલ માંગી, મને આગળ બેસાડીને દીપક ચારકોપ તળાવ લઇ જતો, અવારનવાર ફૂલો પણ લાવતો. હા હવે તો ફૂલો કોઇપણ લાવે છે પણ અમે જે હળવાશથી જીવતાં એ જોઇ અમારા પાડોશીએને પણ નવાઇ લાગતી.” જે સબંધોમાં બંધનનું ગાંભીર્ય નથી હોતું તે સરળતાથી જીવાઇ જતા હોય છે તે આનું નામ.

  દિવ્યાશા દોશી કહે છે કે, અમારા બોન્ડ્ઝ વિશે કોઇ મને પૂછે તો હું એમ જ કહીશ કે લગ્નનાં ૩૦ વર્ષ અને એ પહેલાંની દોસ્તી સમય સાથે મજબૂત થઇ. અમારા બંન્નેની પસંદ અલગ હોઇ શકે છે, હોય જ છે પણ છતાં ય અમને જિંદગી માણવા માટે ટોળાંની જરૂર નથી પડતી. અમારે માટે એકબીજાની કંપની જ બહુ છે.તેમની રોમેન્ટિક પળો તો અગણિત છે પણ શરૂઆતના વર્ષોની વાત યાદ કરતાં તે કહે છે, બાજુવાળાની સાઇકલ માંગી, મને આગળ બેસાડીને દીપક ચારકોપ તળાવ લઇ જતો, અવારનવાર ફૂલો પણ લાવતો. હા હવે તો ફૂલો કોઇપણ લાવે છે પણ અમે જે હળવાશથી જીવતાં એ જોઇ અમારા પાડોશીએને પણ નવાઇ લાગતી. જે સબંધોમાં બંધનનું ગાંભીર્ય નથી હોતું તે સરળતાથી જીવાઇ જતા હોય છે તે આનું નામ.

  3/5
 • દીપક દોશીનું કહેવું છે કે, “બે વ્યક્તિ વચ્ચે જ્યારે સંકળાય ત્યારે તેઓ પોત-પોતાની અધુરપ લઇને જોડાતા હોય છે. તમે જેટલા મોકળાં, જેટલા પૂર્વગ્રહો વગરના એટલાં જ સંબંધો બહેતર બને. બે જણાનો આ અભિગમ હોય ત્યારે સંબંધ આગળ વધે, નવું આયામ મળે. પત્ની સાચી હોય તો તે સ્વીકારમાં પુરુષોને અહમ નડતો હોય છે પણ સાહજિકતાથી વ્યક્તિને સ્વીકારીએ ત્યારે આવા પ્રશ્નો ખડાં નથી થતા.” 

  દીપક દોશીનું કહેવું છે કે, “બે વ્યક્તિ વચ્ચે જ્યારે સંકળાય ત્યારે તેઓ પોત-પોતાની અધુરપ લઇને જોડાતા હોય છે. તમે જેટલા મોકળાં, જેટલા પૂર્વગ્રહો વગરના એટલાં જ સંબંધો બહેતર બને. બે જણાનો આ અભિગમ હોય ત્યારે સંબંધ આગળ વધે, નવું આયામ મળે. પત્ની સાચી હોય તો તે સ્વીકારમાં પુરુષોને અહમ નડતો હોય છે પણ સાહજિકતાથી વ્યક્તિને સ્વીકારીએ ત્યારે આવા પ્રશ્નો ખડાં નથી થતા.” 

  4/5
 • મજાની વાત છે કે જે દિવ્યાશા સાથે લગ્ન કરવાની દીપક દોશીએ પહેલાં ના પાડી હતી તેમની અંગત ડાયરી વાંચ્યા પછી તેમને લાગ્યું હતું કે તેમની પર્સનાલિટી સ્પષ્ટ અને પ્યોર છે, માટે જ તે આઉટસ્પોકન પણ છે. સાથે ઉગવું, ઉછરવું અને જાતની ક્ષમતામાં વધારો કરવો તે જ પ્રેમ છે તેવું દિવ્યાશા અને દીપક દોશીનું દૃઢ પણે માનવું છે.

  મજાની વાત છે કે જે દિવ્યાશા સાથે લગ્ન કરવાની દીપક દોશીએ પહેલાં ના પાડી હતી તેમની અંગત ડાયરી વાંચ્યા પછી તેમને લાગ્યું હતું કે તેમની પર્સનાલિટી સ્પષ્ટ અને પ્યોર છે, માટે જ તે આઉટસ્પોકન પણ છે. સાથે ઉગવું, ઉછરવું અને જાતની ક્ષમતામાં વધારો કરવો તે જ પ્રેમ છે તેવું દિવ્યાશા અને દીપક દોશીનું દૃઢ પણે માનવું છે.

  5/5
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

વેલેન્ટાઇન્સ ડે નિમિત્તે એવા લોકોની વાત કરવી રહી જેમને માટે એકબીજાનો સાથ જ ઉજવણી જેવો છે. જાણો દિવ્યાશા અને દીપક દોશી પાસેથી કે કેવી રીતે લાઇબ્રેરીમાં મળેલી છોકરીએ ચોવીસ કલાકમાં જ પ્રપોઝ કર્યુ હતું. 

First Published: 14th February, 2021 08:00 IST
 
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK