Ahmedabad : પ્લાસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવા યોજાયેલી રેલીમાં બાળકો અને મહિલાઓ જોડાયા

Updated: Oct 02, 2019, 16:17 IST | Adhirajsinh Jadeja
 • અમદાવાદ શહેરમાં પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા માટે રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  અમદાવાદ શહેરમાં પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા માટે રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  1/19
 • અમદાવાદ શહેરની ખાનગી સ્કુલમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટીકના વપરાશ બંધ કરવા માટે રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  અમદાવાદ શહેરની ખાનગી સ્કુલમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટીકના વપરાશ બંધ કરવા માટે રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  2/19
 • પ્લાસ્ટીકના વપરાશ બંધ કરવા માટે શહેરની અનેક સ્કુલોમાં પ્રતિજ્ઞા લેવાઇ હતી.

  પ્લાસ્ટીકના વપરાશ બંધ કરવા માટે શહેરની અનેક સ્કુલોમાં પ્રતિજ્ઞા લેવાઇ હતી.

  3/19
 • પ્લાસ્ટીકના વપરાશ બંધ કરવા માટે શહેરની અનેક સ્કુલોમાં પ્રતિજ્ઞા લેવાઇ હતી.

  પ્લાસ્ટીકના વપરાશ બંધ કરવા માટે શહેરની અનેક સ્કુલોમાં પ્રતિજ્ઞા લેવાઇ હતી.

  4/19
 • અમદાવાદના આનંદનગર રોડ પર સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વપરાષ બંધ કરવાની ઝુંબેશના ભાગ રૂપે પ્લોગ રનનું આયોજન થયું હતું.

  અમદાવાદના આનંદનગર રોડ પર સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વપરાષ બંધ કરવાની ઝુંબેશના ભાગ રૂપે પ્લોગ રનનું આયોજન થયું હતું.

  5/19
 • આ ઝુંબેશમાં ભાગ લેનાર લોકોએ રસ્તાઓ પરથી પ્લાસ્ટિકના કચરો દુર કર્યો હતો.

  આ ઝુંબેશમાં ભાગ લેનાર લોકોએ રસ્તાઓ પરથી પ્લાસ્ટિકના કચરો દુર કર્યો હતો.

  6/19
 • દાણીલિમડા વિસ્તારની કોર્પોરેશનની મ્યુનિપલ કોર્પોરેશન શાળાના બાળકો સાથે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક કલેક્શન ડ્રાઇવ કરી હતી.

  દાણીલિમડા વિસ્તારની કોર્પોરેશનની મ્યુનિપલ કોર્પોરેશન શાળાના બાળકો સાથે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક કલેક્શન ડ્રાઇવ કરી હતી.

  7/19
 • દાણીલિમડાની કોર્પોરેશનની સ્કુલના બાળકોએ આ વિસ્તારમાંથી પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવા માટે લોકોને અપીલ પણ કરી હતી.

  દાણીલિમડાની કોર્પોરેશનની સ્કુલના બાળકોએ આ વિસ્તારમાંથી પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવા માટે લોકોને અપીલ પણ કરી હતી.

  8/19
 • અમદાવાદના ભદ્ર ચોક ખાતે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના વપરાષ બંધ કરવા માટે જન જાગૃતિ માટેની રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  અમદાવાદના ભદ્ર ચોક ખાતે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના વપરાષ બંધ કરવા માટે જન જાગૃતિ માટેની રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  9/19
 • સમાન્ય જનતાએ જાગૃત થઇને શહેરના ભદ્ર ચોક પર પ્લાસ્ટીકનો કચરો દુર કર્યો હતો.

  સમાન્ય જનતાએ જાગૃત થઇને શહેરના ભદ્ર ચોક પર પ્લાસ્ટીકનો કચરો દુર કર્યો હતો.

  10/19
 • અમદાવાદના ઉત્તર ઝોનના સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  અમદાવાદના ઉત્તર ઝોનના સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા રેલીનું આયોજન થયું હતું.

  11/19
 • શહેરના ઉત્તર ઝોનમાં મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવાની રેલીમાં જોડાયા હતા.

  શહેરના ઉત્તર ઝોનમાં મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવાની રેલીમાં જોડાયા હતા.

  12/19
 • શહેરની કોર્પોરેશનની ઉત્તર ઝોનની સ્કુલના બાળકો પણ પ્લાસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવાની રેલીમાં જોડાયા હતા.

  શહેરની કોર્પોરેશનની ઉત્તર ઝોનની સ્કુલના બાળકો પણ પ્લાસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવાની રેલીમાં જોડાયા હતા.

  13/19
 • શહેરમાં અનેક વિસ્તારોમાં ગાંધી જયંતી નીમિતે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવા પર જન જાગૃતિ પર શેરી નાટકો પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

  શહેરમાં અનેક વિસ્તારોમાં ગાંધી જયંતી નીમિતે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવા પર જન જાગૃતિ પર શેરી નાટકો પણ કરવામાં આવ્યા હતા.

  14/19
 • પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા લોકોમાં જાગૃતી આવે તેની માટે કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરની અનેક સોસાયટીઓમાં શેરી નાટકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

  પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા લોકોમાં જાગૃતી આવે તેની માટે કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરની અનેક સોસાયટીઓમાં શેરી નાટકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

  15/19
 • અમદાવાદમાં પુર્વ ઝોનમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવા પર કોર્પોરેશનની તમામ સ્કુલોમાં બાળકોને પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં આવી હતી.

  અમદાવાદમાં પુર્વ ઝોનમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવા પર કોર્પોરેશનની તમામ સ્કુલોમાં બાળકોને પ્રતિજ્ઞા લેવડાવવામાં આવી હતી.

  16/19
 • પુર્વ ઝોનમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવા લોકોમાં જાગૃતી લાવવા માટે કોર્પોરેશને રેલીનું પણ આયોજન કર્યું હતું.

  પુર્વ ઝોનમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ બંધ કરવા લોકોમાં જાગૃતી લાવવા માટે કોર્પોરેશને રેલીનું પણ આયોજન કર્યું હતું.

  17/19
 • કોર્પોરેશને ઉત્તર અને પશ્ચિમ ઝોન દ્રારા સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા જન જાગૃતિ માટે રેલીનું આયોજન કર્યું હતું.

  કોર્પોરેશને ઉત્તર અને પશ્ચિમ ઝોન દ્રારા સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના વપરાશ બંધ કરવા જન જાગૃતિ માટે રેલીનું આયોજન કર્યું હતું.


  18/19
 • પ્લોસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવાના કોર્પોરેશનના આ અભિયાનમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.

  પ્લોસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવાના કોર્પોરેશનના આ અભિયાનમાં લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.

  19/19
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

Ahmedabad : 2 ઓક્ટોબર 2019ના રોજ ગાંધીજીની 150મી જન્મજયંતી દેશભરમાં ઉજવવામાં આવી. ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્લાસ્ટિકના વપરાશ પર રોક લગાવવાના અભિયાનને દેશભરમાં શરૂ કર્યું છે. તેના ભાગ રૂપે અમદાવાદ કોર્પોરેશ દ્વારા ગાંધી જયંતીના દિવસે અમદાવાદ શહેરમાં અનેક જગ્યાઓ પર સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક વપરાશ બંધ કરવા પર રેલી તથા જન જાગૃતિ અભિયાન અને શેરી નાટકોનું આયોજન કર્યું હતું. (PC : AMC)

 
Loading...
 
 
Loading...
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK