આમ પણ હું ઉંદરથી ડરતી નથી

Published: 6th December, 2012 07:03 IST

ચંગુ (પત્નીને) : તું હજી મને બરાબર ઓળખી શકી નથી?ચંપા (પતિને) : લગ્નનાં આટલાં વરસોમાં હું તમને બરાબર ઓળખી ચૂકી છું.

ચંગુ : હું તને હજી પણ કહી રહ્યો છું. મારા અંદર રહેલા જાનવરને તું જગાડવાની કોશિશ કર નહીં.

ચંપા : ભલેને જાગતો જાનવર. આમ પણ હું ઉંદરથી ડરતી નથી.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK