૧૦૦ માણસો માટે ૮ કિલો દાળ જોઈએ તો ૧૨૫ માણસો માટે કેટલી દાળ જોઈએ?

Published: 6th December, 2012 07:02 IST

શિક્ષક : ૧૦૦ માણસો માટે ૮ કિલો દાળ જોઈએ તો ૧૨૫ માણસો માટે કેટલી દાળ જોઈએ?ચંગુ : સર, ૮ કિલો દાળથી જ ચાલી જશે. બસ, એમાં થોડું વધુ પાણી નાખવું પડશે.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK