પ્રેમ કરનારા ક્યારેય દુનિયાની પરવાહ કરતા નથી

Published: 3rd December, 2012 06:08 IST

ચંપા (પ્રેમીને) : તમે તો કામમાં બહુ જ બિઝી રહ્યા કરો છો.છગન : ના, ચંપા એવું નથી.

ચંપા : એવું જ છે. તમે મારી જરા પણ પરવાહ કરતા નથી.

છગન : ના, ચંપા એવું જરાય નથી. એક વાત સાંભળ, પ્રેમ કરનારા ક્યારેય દુનિયાની પરવાહ કરતા નથી.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK