પોશાક પર જીવંત થઈ ગુજરાતની ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિ

Updated: Apr 13, 2019, 13:02 IST | Shilpa Bhanushali
 • અહીં ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિને દર્શાવતી કારીગરીમાં સ્ત્રીએ માથે ઘાસની ગાંઠડી લીધી છે જેના પહેરવેશમાં ગુજરાતીપણું ઝલકે છે. તો પુરુષ અને બાળકે કેડિયું પહેરેલું છે.

  અહીં ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિને દર્શાવતી કારીગરીમાં સ્ત્રીએ માથે ઘાસની ગાંઠડી લીધી છે જેના પહેરવેશમાં ગુજરાતીપણું ઝલકે છે. તો પુરુષ અને બાળકે કેડિયું પહેરેલું છે.

  1/6
 • સાંજના ટાણે જાણે ગોપીઓ કૃષ્ણની મોરલીના સ્વરોમાં મદમસ્ત થતી હોય તેવું ચિત્ર આ કાપડ પર બનાવીને ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવી છે.

  સાંજના ટાણે જાણે ગોપીઓ કૃષ્ણની મોરલીના સ્વરોમાં મદમસ્ત થતી હોય તેવું ચિત્ર આ કાપડ પર બનાવીને ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવી છે.

  2/6
 • અહીં સ્ત્રીઓ અને પુરુષોમાં કોઈ ફેર નથી અને તેથી જ સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બન્ને કામ કરે છે અને કોઈ પણ કામ કરતાં તેમને નિમ્નતાનો અનુભવ થતો નથી.

  અહીં સ્ત્રીઓ અને પુરુષોમાં કોઈ ફેર નથી અને તેથી જ સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બન્ને કામ કરે છે અને કોઈ પણ કામ કરતાં તેમને નિમ્નતાનો અનુભવ થતો નથી.

  3/6
 • અહીં ઝાડ, પશુ, અને લોકો બધાં એકસાથે જાણે કે એક જ પરિવાર હોય તેમ રહે છે.  

  અહીં ઝાડ, પશુ, અને લોકો બધાં એકસાથે જાણે કે એક જ પરિવાર હોય તેમ રહે છે.

   

  4/6
 • પનિહારીઓ પાણી ભરવા નીકળે છે અને તે જ સંસ્કાર તેમની દીકરીઓમાં પણ પરોવતી જાય છે.

  પનિહારીઓ પાણી ભરવા નીકળે છે અને તે જ સંસ્કાર તેમની દીકરીઓમાં પણ પરોવતી જાય છે.

  5/6
 • ગુજરાતીપણાંની ઓળખ જ છે સારાનો સ્વીકાર. તે જ અહીં આ તસવીરમાં પણ જોવા મળે છે કે ભલે વારલી એ ગુજરાતી કળા નથી છતાં ગુજરાતીઓને આકર્ષવામાં પાછળ પણ નથી અને તેથી જ ગુજરાતી પોશાકમાં આ પ્રિન્ટનો પણ સમાવેશ થતો જોવા મળે છે.

  ગુજરાતીપણાંની ઓળખ જ છે સારાનો સ્વીકાર. તે જ અહીં આ તસવીરમાં પણ જોવા મળે છે કે ભલે વારલી એ ગુજરાતી કળા નથી છતાં ગુજરાતીઓને આકર્ષવામાં પાછળ પણ નથી અને તેથી જ ગુજરાતી પોશાકમાં આ પ્રિન્ટનો પણ સમાવેશ થતો જોવા મળે છે.

  6/6
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

ગુજરાતના લોકોની આજિવીકાનું સાધન છે ખેતી. તેથી વહેલી પરોઢે જ લોકો પોતાનું ભાથું લઈને ખેતરે જવા નીકળી પડતા જોવા મળે છે. આ સંસ્કૃતિની ઝલક હવે ગુજરાતીઓના પોશાકમાં પણ જોવા મળે છે. તેના નમૂના તમને અહીં દર્શાવેલી તસવીરોમાં જોવા મળશે.

 
Loading...
 
 
Loading...
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK