?>

ડાયાબિટીઝ દર્દીના નાસ્તા માટે આ છે બેસ્ટ

ફાઈલ તસવીર

Gujaratimidday
Lifestyle News
By Dharmik Parmar
Published Nov 28, 2023

ડાયાબિટીઝ દર્દીના નાસ્તા માટે આ છે બેસ્ટ

પોષક તત્વોથી ભરપૂર નાસ્તા માટે મીઠા વગરની બદામ, અખરોટ ખાઈ શકાય છે.

ફાઈલ તસવીર

ડાયાબિટીઝ દર્દીના નાસ્તા માટે આ છે બેસ્ટ

સફરજન, બેરી અથવા નારંગી જેવા ફળો પણ ચોક્કસ લઈ શકાય. આ ફળો ફાઇબર અને કુદરતી મીઠાશ આપે છે.

ફાઈલ તસવીર

ડાયાબિટીઝ દર્દીના નાસ્તા માટે આ છે બેસ્ટ

ક્રન્ચી અને પૌષ્ટિક નાસ્તા માટે કાકડી, ગાજર અથવા મરી પણ લઈ શકાય છે.

ફાઈલ તસવીર

તમને આ પણ ગમશે

પ્રદૂષણ સામે લડવામાં ગુણકારી છે ગોળ

ઘરે બનાવો આ શાનદાર શમી કબાબ

ડાયાબિટીઝ દર્દીના નાસ્તા માટે આ છે બેસ્ટ

પ્રોટીનયુક્ત અને ઓછી ચરબીવાળું ગ્રીક દહીં પણ લઈ શકાય છે. તેમાં તાજા ફળ અને બદામ ઉમેરી શકાય.

ફાઈલ તસવીર

ડાયાબિટીઝ દર્દીના નાસ્તા માટે આ છે બેસ્ટ

એર-પોપ્ડ પોપકોર્નમાં ફાઇબર હોય છે. એ પણ બેસ્ટ નાસ્તો હોઈ શકે છે.

ફાઈલ તસવીર

ભૂષણ કુમારની મોસ્ટ અવેઇટેડ ફિલ્મો

Follow Us on :-