?>

વાળમાં એલોવેરા લગાડવાના છે આ પાંચ ફાયદા

આઇસ્ટૉક

Gujaratimidday
Lifestyle News
By Shilpa Bhanushali
Published May 26, 2023

વાળમાં એલોવેરા લગાડવાના છે આ પાંચ ફાયદા

એલોવેરા જેલ હંમેશાં સૂકાં વાળમાં લગાડવી જોઈએ. ભીનાં વાળમાં લગાડવાથી એનું મૉઈસ્ચર વાળના પાણી સાથે સૂકાઈ જાય છે.

આઇસ્ટૉક

વાળમાં એલોવેરા લગાડવાના છે આ પાંચ ફાયદા

એલોવેરા જેલ વાટકીમાં લેવું, તેને વાળના મૂળમાં અને આખા વાળમાં આંગળીઓથી બરાબર રીતે લગાડવું. અડધો કલાક માટે મૂકી દેવું. પછી શેમ્પૂ કરવું.

આઇસ્ટૉક

વાળમાં એલોવેરા લગાડવાના છે આ પાંચ ફાયદા

એલોવેરા જેલ વાળમાં અઠવાડિયામાં બે વાર લગાડી શકાય છે. આ કંડીશનિંગ અને સ્મૂદનિંગનું કામ કરે છે. ત્યાર બાદ માઈલ્ડ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરવો.

આઇસ્ટૉક

તમને આ પણ ગમશે

પૉપ-અપ ફૅશન

ઉનાળામાં પહેરો છો જીન્સ! જરા સાચવજો

વાળમાં એલોવેરા લગાડવાના છે આ પાંચ ફાયદા

એલોવેરાને અન્ય વસ્તઓમાં જેમ કે નાળિયેર તેલમાં અથવા બદામ તેલમાં મિક્સ કરીને પણ અપ્લાય કરી શકાય છે. આ ફ્રિઝીનેસને પણ દૂર કરી શકે છે.

આઇસ્ટૉક

વાળમાં એલોવેરા લગાડવાના છે આ પાંચ ફાયદા

તમે ઇચ્છો તો એલોવેરા જેલ ગ્રીન ટીમાં મિક્સ કરીને વાળમાં લગાડી શકાય. આથી તમારા વાળ ચમકદાર અને ઘટ્ટ બનશે અને શાઈનિંગ પણ વધશે.

આઇસ્ટૉક

કાચાં કાંદા ખાવાના આ છે 5 ફાયદા

Follow Us on :-