?>

દિવાળીમાં પાલતુ પ્રાણીની આ રીતે લો કાળજી

ફાઈલ તસવીર

Gujaratimidday
News
By Dharmik Parmar
Published Nov 14, 2023

દિવાળીમાં પાલતુ પ્રાણીની આ રીતે લો કાળજી

દિવાળીમાં ફટાકડાંઓના અવાજથી પ્રાણીઓ ગભરાઈ શકે છે અને ફટાકડાથી ઘાયલ પણ થઈ શકે છે.

ફાઈલ તસવીર

દિવાળીમાં પાલતુ પ્રાણીની આ રીતે લો કાળજી

બહાર લઈ જાવ તો તમારા પાલતુ પૅટના પંજાને ફટાકડા સંબંધિત જોખમોથી બચાવવા માટે તેમને સાફ કરો.

ફાઈલ તસવીર

દિવાળીમાં પાલતુ પ્રાણીની આ રીતે લો કાળજી

પાલતુ પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે તેલના દીવાને તેમની પહોંચથી દૂર રાખવા જોઈએ.

ફાઈલ તસવીર

તમને આ પણ ગમશે

અષ્ટમીના દિવસે મહાગૌરીને આમ કરો પ્રસન્ન

હેં! પોસ્ટ-કાર્ડના પણ છે વિવિધ પ્રકાર?

દિવાળીમાં પાલતુ પ્રાણીની આ રીતે લો કાળજી

દિવાળીની ઉજવણી દરમિયાન પાર્ક કરેલી કારની નીચે તપાસ કરવી કારણ કે ફટાકડાના અવાજને કારણે રખડતા કૂતરાઓ ત્યાં આશરો લેતા હોય છે.

ફાઈલ તસવીર

દિવાળીમાં પાલતુ પ્રાણીની આ રીતે લો કાળજી

પાલતુ પ્રાણીઓને મીઠાઈઓ આપવાનું ટાળો, કારણ કે ખાંડ અને કૃત્રિમ ગળપણ તેમને માટે ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા કરી શકે છે.

ફાઈલ તસવીર

દિવાળીમાં ડાયાબિટીઝનું નિયંત્રણ કઈ રીતે?

Follow Us on :-