?>

ગરમીને હમે માર ડાલા

આશિષ રાજે

Gujaratimidday
News
By Rachana Joshi
Published Apr 28, 2024

મુંબઈમાં ફરી પાછું ગરમીનું જોર વધ્યું છે.

આશિષ રાજે

વધતી ગરમી અને હીટવેવથી દુકાનદારો પણ પરેશાન થઈ ગયા છે.

આશિષ રાજે

ગરમીમાં રહાત મળે તે માટે દાદર માર્કેટના વેપારીઓએ તૈયારી કરી લીધી છે.

આશિષ રાજે

દાદર માર્કેટમાં ફેરિયાઓએ તેમની લારી પર મોટી મોટી છત્રીઓ લગાડી હતી.

આશિષ રાજે

તમને આ પણ ગમશે

બેનસ્ટેન્ડ કે કિનારે દિલ યે પુકારે

સલમાન ખાનના આરોપીઓ આજે કોર્ટમાં રજૂ

ખરીદી કરવા નીકળેલા લોકો પણ ગરમીથી ત્રસ્ત થયેલા દેખાય છે.

આશિષ રાજે

હવે, મુંબઈકર્સને એમ થાય છે કે આ હીટ વેવનું જોર ક્યારે ઓછું થશે!

આશિષ રાજે

બેનસ્ટેન્ડ કે કિનારે દિલ યે પુકારે

Follow Us on :-