?>

ક્રેડિટ કાર્ડ વાપરો છો? તો ટાળો આ ભૂલ

પિક્સાબે

Gujaratimidday
Business News
By Karan Negandhi
Published May 05, 2024

જો તમે તમારા બીલ સમયસર ચૂકવતા નથી અથવા મોડા ચૂકવો છો, તો તે તમારા ક્રેડિટ સ્કોરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે

ક્રેડિટ કાર્ડ હોવા છતાં, જો તેનો ઓછો ઉપયોગ ન થાય તેનો હેતુ ખોવાઈ જાય છે, તેથી જો તમે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ ન કરતા હોવ તો તે ઈનએક્ટિવ થઈ જાય છે

તમારે વિવિધ વિશિષ્ટતાઓ અનુસાર ક્રેડિટ કાર્ડ પસંદ કરવું જોઈએ

તમને આ પણ ગમશે

અયોધ્યામાં મોદીના સ્વાગતની તડામાર તૈયારી

જો તમે જાણતા નથી કે તમારા ક્રેડિટ કાર્ડ સાથે કયા શુલ્ક સંકળાયેલા છે, તો તેનાથી તમને ભારે નુકસાન થઈ શકે છે

તમારે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ ફક્ત ઑનલાઈન વ્યવહારો માટે અથવા POS મશીન પર સ્વાઈપ કરીને કરવો જોઈએ

અયોધ્યામાં મોદીના સ્વાગતની તડામાર તૈયારી

Follow Us on :-