?>

મુંબઈને પાણી આપતાં જળાશયમાં પાણી પૂરું

Midday

Gujaratimidday
News
By Karan Negandhi
Published Jun 01, 2024

મુંબઈને પાણી પૂરું પાડતાં સાત જળાશયોમાંથી સૌથી મોટા અપર વૈતરણામાં પાણીનું સ્તર ઝીરો થઈ ગયું છે

આથી બૃહન્મુબઈ મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન (BMC)એ હવે રિઝર્વ રાખવામાં આવેલા સ્ટૉકમાંથી પાણી લેવાની શરૂઆત કરી છે

મોડકસાગર, તાનસા, મધ્ય વૈતરણા, વિહાર, તુલસી, અપ્પર વૈતરણા વગેરે જળાશયોમાં અત્યારે સરેરાશ આઠ ટકા પાણી છે

તમને આ પણ ગમશે

મહારાષ્ટ્રની એસટી બસોને થયા 76 વર્ષ

NMACCમાં મહર્ષિ પંડ્યાનો હાઉસફુલ શૉ

ઝડપથી પાણીના સ્તરમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે

BMCએ ૩૦ મેથી પાંચ ટકા અને પાંચમી જૂનથી દસ ટકા પાણીકાપ લાદવાની જાહેરાત કરી છે

મહારાષ્ટ્રની એસટી બસોને થયા 76 વર્ષ

Follow Us on :-