?>

ફણસના બી તો છે સ્વાસ્થ્ય માટે જાદુગર!

એઆઈ

Gujaratimidday
Lifestyle News
By Dharmik Parmar
Published May 29, 2024

ફણસના બી તો છે જાદુગર!

ફણસના બીમાં ભરપૂર માત્રામાં ફાયબર હોવાથી પાચન સંબંધી બીમારી દૂર થાય છે.

એઆઈ

ફણસના બી તો છે જાદુગર!

જે લોકોના શરીરમાં આયર્નની માત્રા ઓછી હોય છે તેઓએ તો આ બી ખાવા જ જોઈએ

એઆઈ

ફણસના બી તો છે જાદુગર!

અનેક ખનીજો અને પ્રોટીન ધરાવતા આ બીજને કારણે માનસિક તણાવ પણ ઓછો થાય છે.

એઆઈ

તમને આ પણ ગમશે

ફ્રીજમાં ભુલથી પણ ન રાખતા આ વસ્તુઓ

તરબૂચ અને શક્કરટેટી ખાવાથી નુકસાન થાય?

ફણસના બી તો છે જાદુગર!

બી-કોમ્પ્લેકસ વિટામિન ધરાવતા આ બીજને કારણે શરીરમાં ઉર્જાનો સંચાર થાય છે.

એઆઈ

શરીરના હાડકાં માટે પણ તે ફાયદાકારક છે.

ફણસના બી તો છે જાદુગર!

ફ્રીજમાં ભુલથી પણ ન રાખતા આ વસ્તુઓ

Follow Us on :-