?>

ગંગાજળ રાખવામાં ન કરો આ ભૂલો

Istock

Gujaratimidday
Lifestyle News
By Karan Negandhi
Published May 25, 2023

ગંગાજળ રાખવામાં ન કરો આ ભૂલો

ગંગાજળને ભૂલથી પણ પ્લાસ્ટિકની બોટલ કે બોક્સમાં ન રાખવું જોઈએ.

ગંગાજળ રાખવામાં ન કરો આ ભૂલો

જે દિવસે તમે માંસ કે દારૂનું સેવન કર્યું હોય તે દિવસે ભૂલથી પણ ગંગાના પાણીને સ્પર્શ કરશો નહીં.

ગંગાજળ રાખવામાં ન કરો આ ભૂલો

જ્યારે પણ તમે ગંગાજળનો ઉપયોગ કરો, ત્યારે સૌથી પહેલા તમારા હાથને સાફ કરો, ત્યારબાદ જ તેને સ્પર્શ કરો.

તમને આ પણ ગમશે

કેળાંનાં પાન વૈવાહિક જીવનમાં લાવશે ઉજાસ

નખના રંગ પરથી ખબર પડશે તમારું વ્યક્તિત્વ

ગંગાજળ રાખવામાં ન કરો આ ભૂલો

ગંગાજળને ક્યારેય એવી જગ્યાએ ન રાખવું જોઈએ જ્યાં અંધારું હોય.

ગંગાજળ રાખવામાં ન કરો આ ભૂલો

ગંગા જળ રાખવા માટે સૌથી પવિત્ર સ્થાન ઘરનું મંદિર છે અને ગંગા જળને મંદિરના ઉત્તર-પૂર્વ ખૂણામાં રાખવું જોઈએ.

ખોટા સમયે પાણી પીવાથી થાય છે બીમારીઓ

Follow Us on :-