?>

લાફો ખાવાથી સ્કિનને થતાં ફાયદા ખબર છે?

એઆઈ નિર્મિત પ્રતીકાત્મક તસવીર

Gujaratimidday
Lifestyle News
By Dharmik Parmar
Published Jun 15, 2024

લાફો ખાવાથી સ્કિનને થતાં ફાયદા ખબર છે?

હલકા હાથથી તમાચો મારવાથી ત્વચા કોમળ બનતી હોય છે.

એઆઈ નિર્મિત પ્રતીકાત્મક તસવીર

લાફો ખાવાથી સ્કિનને થતાં ફાયદા ખબર છે?

થપ્પડને કારણે ચહેરાની પેશીઓ ખૂલતી હોય છે જેથી રક્તસંચાર થતો હોય છે. જેથી સ્કીન ગ્લો કરે છે.

એઆઈ નિર્મિત પ્રતીકાત્મક તસવીર

લાફો ખાવાથી સ્કિનને થતાં ફાયદા ખબર છે?

સ્લેપ થેરેપીમાં થપ્પડ ખાવાથી ચહેરા પરના પીંપલ્સ વગેરે દૂર કરી શકાય છે.

એઆઈ નિર્મિત પ્રતીકાત્મક તસવીર

તમને આ પણ ગમશે

વરસાદમાં આ `શાક`નું નામ ન લેશો

ત્રિફળાના ફાયદા ખબર છે!

લાફો ખાવાથી સ્કિનને થતાં ફાયદા ખબર છે?

સ્લેપ થેરેપી પોતે પણ કરી શકાય અથવા સલૂન કે સ્પામાં જઈને પણ થઈ શકે

એઆઈ નિર્મિત પ્રતીકાત્મક તસવીર

લાફો ખાવાથી સ્કિનને થતાં ફાયદા ખબર છે?

તમાચો એ ત્વચાને વધુ ચમકદાર બનાવે છે.

એઆઈ નિર્મિત પ્રતીકાત્મક તસવીર

અદાણીના આ સ્ટૉક થયા બેકાર

Follow Us on :-