?>

સિયાચીનમાં ૧લી મહિલા મેડિકલ ઓફિસર તૈનાત

ફાઈલ તસવીર

Gujaratimidday
News
By Dharmik Parmar
Published Dec 06, 2023

સિયાચીનમાં ૧લી મહિલા મેડિકલ ઓફિસર તૈનાત

કેપ્ટન ગીતિકા કૌલે પ્રતિષ્ઠિત સિયાચીન બેટલ સ્કૂલમાં ઇન્ડક્શન તાલીમ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે.

ફાઈલ તસવીર

સિયાચીનમાં ૧લી મહિલા મેડિકલ ઓફિસર તૈનાત

ઇન્ડક્શન તાલીમમાં શારીરિક અને માનસિક સહનશક્તિની કસોટી કરવામાં આવે છે.

ફાઈલ તસવીર

સિયાચીનમાં ૧લી મહિલા મેડિકલ ઓફિસર તૈનાત

તાલીમમાં સર્વાઈવલ તકનીકો, વિશિષ્ટ તબીબી પ્રક્રિયાઓ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

ફાઈલ તસવીર

તમને આ પણ ગમશે

સંસદનું સત્ર શરૂ થતાં જ રસાકસી

રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કરી પરેડની સમીક્ષા

સિયાચીનમાં ૧લી મહિલા મેડિકલ ઓફિસર તૈનાત

સિયાચીન હિમાલયના ઉત્તર ભાગમાં સ્થિત છે.

ફાઈલ તસવીર

સિયાચીનમાં ૧લી મહિલા મેડિકલ ઓફિસર તૈનાત

સિયાચીન તેની આબોહવા અને પડકારરૂપ ભૂપ્રદેશ માટે જાણીતું છે.

ફાઈલ તસવીર

બીયરથી વાળની સમસ્યાઓ થાય છે દૂર?

Follow Us on :-