?>

કરિઅર પસંદગી માટે આર્ટ્સમાં પણ છે વિકલ્પ

આઈ-સ્ટૉક

Gujaratimidday
Margdarshan
By Viren Chhaya
Published May 23, 2023

કરિઅર પસંદગી માટે આર્ટ્સમાં પણ છે વિકલ્પ

મીડિયા ફિલ્ડમાં કામ કરવામાં રસ હોય તો પત્રકાર એટલે કે (Journalist)આ સૌથી ઉત્તમ કરિઅરની પસદંગી છે.

આઈ-સ્ટૉક

કરિઅર પસંદગી માટે આર્ટ્સમાં પણ છે વિકલ્પ

UPSC, IFS અને IPS જેવી પરીક્ષાઓ આપીને સિવિલ સર્વિસિસમાં જોડાવાની અને ઑફિસર બનવાની અનેક તકો આ ક્ષેત્રમાં મળે છે.

આઈ-સ્ટૉક

કરિઅર પસંદગી માટે આર્ટ્સમાં પણ છે વિકલ્પ

ઑલ ઈન્ડિયા બારની પરીક્ષામાં પાસ થઈને અથવા BA-LLB કરી વકીલ (Lawyer) તરીકે કારકિર્દી ઘડી શકો છો.

આઈ-સ્ટૉક

તમને આ પણ ગમશે

કોઈ ઔષધથી ઓછાં નથી કેરીનાં ગોટલા

કરિઅર પસંદગી માટે આર્ટ્સમાં પણ છે વિકલ્પ

ફેશન ડિઝાઇનર અથવા ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર તરીકે આ ફીલ્ડમાં આગળ વધી શકાય છે.

આઈ-સ્ટૉક

કરિઅર પસંદગી માટે આર્ટ્સમાં પણ છે વિકલ્પ

ફિલ્મમેકિંગ અને વિઝ્યુઅલ આર્ટ્સનાં કૉર્સની મદદથી ફિલ્મોમાં ડિરેક્ટર, લેખક, ફિલ્મમેકર અને સ્ક્રીનપ્લે જેવા અનેક માર્ગો મોકળા થાય છે.

આઈ-સ્ટૉક

કોઈ ઔષધથી ઓછાં નથી કેરીનાં ગોટલા

Follow Us on :-