?>

આઠ કલાકથી ઓછું સૂતા હો તો ચેતી જજો

પિક્સાબે

Gujaratimidday
Lifestyle News
By Karan Negandhi
Published May 26, 2024

સારી ઊંઘ ન આવવી એ ઘણા રોગોની નિશાની હોઈ શકે છે

માનસિક તેમ જ શારીરિક સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે

યાદશક્તિ નબળી પડી શકે છે

તમને આ પણ ગમશે

સૂતા પહેલાં તરત પાણી પીવું કેટલું યોગ્ય?

શું રાતે ખવાય ચિયા સીડ્સ?

પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે

ઊંઘનો અભાવ વજન વધારી શકે છે

ગાઝામાં ડ્રોન હુમલામાં 10 લોકોનાં મોત

Follow Us on :-