આખું અઠવાડિયુ મિડ-ડે સાથે સેલિબ્રેટ કરો Mother's Day

May 15, 2019, 13:14 IST
 • મમ્મી ભાવના સોંડાગર સાથે વિધિ, મલાડ

  મમ્મી ભાવના સોંડાગર સાથે વિધિ, મલાડ

  1/22
 • મમ્મી વિદ્યા છેડા સાથે તૃષા અને ત્રિશા, ઘાટકોપર

  મમ્મી વિદ્યા છેડા સાથે તૃષા અને ત્રિશા, ઘાટકોપર

  2/22
 • મમ્મી હર્ષા રિટા સાથે યુક્તિ અને વિજેતા, ઘાટકોપર

  મમ્મી હર્ષા રિટા સાથે યુક્તિ અને વિજેતા, ઘાટકોપર

  3/22
 • મમ્મી ઊર્મિલા ગડા સાથે રિદ્ધિ, ગિરગાંવ

  મમ્મી ઊર્મિલા ગડા સાથે રિદ્ધિ, ગિરગાંવ

  4/22
 • મમ્મી વિનલ ગડા સાથે કાવ્યા, ઘાટકોપર

  મમ્મી વિનલ ગડા સાથે કાવ્યા, ઘાટકોપર

  5/22
 • મમ્મી પ્રેમિલા પરમાર સાથે ભાવના સોંડાગર, લાલબાગ

  મમ્મી પ્રેમિલા પરમાર સાથે ભાવના સોંડાગર, લાલબાગ

  6/22
 • મમ્મી ઊર્મિલા ગડા સાથે વિરાગ, ન્યુ જર્સી

  મમ્મી ઊર્મિલા ગડા સાથે વિરાગ, ન્યુ જર્સી

  7/22
 • મમ્મી લક્ષ્મી ગાલા  સાથે ઊર્મિલા ગડા, ગિરગાંવ

  મમ્મી લક્ષ્મી ગાલા  સાથે ઊર્મિલા ગડા, ગિરગાંવ

  8/22
 • મમ્મી અમૃત સાવલા સાથે દક્ષા નિસર અને મમતા સત્રા, ગોરેગામ

  મમ્મી અમૃત સાવલા સાથે દક્ષા નિસર અને મમતા સત્રા, ગોરેગામ

  9/22
 • મમ્મી રિન્કલ છાડવા સાથે શિવાંશ, મલાડ

  મમ્મી રિન્કલ છાડવા સાથે શિવાંશ, મલાડ

  10/22
 • મમ્મી બિજલ ગડા સાથે નિર્વી, કાલબાદેવી

  મમ્મી બિજલ ગડા સાથે નિર્વી, કાલબાદેવી

  11/22
 • મમ્મી મુરાઈ ગાલા સાથે ઉષા ગડા, વાસંતી ગડા, કેસર ગડા અને હંસા છેડા, વિલે પાર્લે

  મમ્મી મુરાઈ ગાલા સાથે ઉષા ગડા, વાસંતી ગડા, કેસર ગડા અને હંસા છેડા, વિલે પાર્લે

  12/22
 • મમ્મી રેશમા ઠક્કર સાથે યશ, મુલુંડ

  મમ્મી રેશમા ઠક્કર સાથે યશ, મુલુંડ

  13/22
 • મમ્મી જમના આહિર સાથે જયશ્રી, નવી મુંબઈ

  મમ્મી જમના આહિર સાથે જયશ્રી, નવી મુંબઈ

  14/22
 • મમ્મી મનિષા હિંગુ સાથે નીલ, મલાડ

  મમ્મી મનિષા હિંગુ સાથે નીલ, મલાડ

  15/22
 • મમ્મી કવિતા ગાલા સાથે અવનિ અને અનેરી, ચેમ્બુર

  મમ્મી કવિતા ગાલા સાથે અવનિ અને અનેરી, ચેમ્બુર

  16/22
 • મમ્મી દક્ષા પટેલ સાથે જ્યોતિ સાલિયન અને નેહા, ગિરગાંવ

  મમ્મી દક્ષા પટેલ સાથે જ્યોતિ સાલિયન અને નેહા, ગિરગાંવ

  17/22
 • મમ્મી ડિમ્પલ નંદુ સાથે ઝીવા, અંધેરી

  મમ્મી ડિમ્પલ નંદુ સાથે ઝીવા, અંધેરી

  18/22
 • મમ્મી હેતલ વોરા સાથે દીપ, સાયન

  મમ્મી હેતલ વોરા સાથે દીપ, સાયન

  19/22
 • મમ્મી શીતલ શાહ સાથે વિધિ, ભાઇંદર

  મમ્મી શીતલ શાહ સાથે વિધિ, ભાઇંદર

  20/22
 • મમ્મી બિજલ પટેલ સાથે વિહાન, મલાડ

  મમ્મી બિજલ પટેલ સાથે વિહાન, મલાડ

  21/22
 • મમ્મી ભારતી ગોહિલ સાથે હર્ષ અને જિનિત, બોરીવલી

  મમ્મી ભારતી ગોહિલ સાથે હર્ષ અને જિનિત, બોરીવલી

  22/22
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

ગુજરાતી મિડ ડે સાથે જાણો આ રીતે સામાન્ય લોકો પણ આ રીતે માણી રહ્યા છે મધર્સ ડેની મોજ. વાગોળી રહ્યા છે માતા સાથેના યાદગાર દિવસો તેમજ આ દિવસને કઇ રીતે બનાવે છે છે ખાસ.

 
Loading...
 
 
Loading...
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK