કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરમાં ૫૧ પ્રકારના ધાન્યના રોટલાનો થાળ ધરાવાયો

Updated: 19th December, 2020 21:01 IST | Keval Trivedi
 • ગુજરાતમાં આવેલા વિશ્વપ્રસિધ્ધ યાત્રાધામ સારંગપુરમાં આજે  કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરમાં હનુમાનજી દાદાને પહેલીવાર ૫૧ પ્રકારના ધાન્યના રોટલાનો થાળ તેમ જ ૩૦ પ્રકારના શાકભાજીનો થાળ ધરાવાયો હતો અને અનોખો રોટલા ઉત્સવ ઉજવ્યો હતો.

  ગુજરાતમાં આવેલા વિશ્વપ્રસિધ્ધ યાત્રાધામ સારંગપુરમાં આજે  કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરમાં હનુમાનજી દાદાને પહેલીવાર ૫૧ પ્રકારના ધાન્યના રોટલાનો થાળ તેમ જ ૩૦ પ્રકારના શાકભાજીનો થાળ ધરાવાયો હતો અને અનોખો રોટલા ઉત્સવ ઉજવ્યો હતો.

  1/5
 • શ્રધ્ધાના આસ્થા સમા આ મંદિરમાં હનુમાનજી દાદા માટે ગામડાઓના હરીભક્તો બાજરાનો, કોદરીનો, મકાઇનો, રાગીનો, ચોળી સહીત અવનવા ધાન્યના રોટલા તેમના ઘરે બનાવીને આજે મંદિરે લાવ્યા હતા. જયારે મંદીરમાં ઓળો, સુવાની ભાજી, ભીંડાનુ શાક સહીત  ૩૦ પ્રકારના શાક ભાજી બનાવી હનુમાનજી દાદાને રોટલાનો થાળ ધરાવ્યો હતો.

  શ્રધ્ધાના આસ્થા સમા આ મંદિરમાં હનુમાનજી દાદા માટે ગામડાઓના હરીભક્તો બાજરાનો, કોદરીનો, મકાઇનો, રાગીનો, ચોળી સહીત અવનવા ધાન્યના રોટલા તેમના ઘરે બનાવીને આજે મંદિરે લાવ્યા હતા. જયારે મંદીરમાં ઓળો, સુવાની ભાજી, ભીંડાનુ શાક સહીત  ૩૦ પ્રકારના શાક ભાજી બનાવી હનુમાનજી દાદાને રોટલાનો થાળ ધરાવ્યો હતો.

  2/5
 • રોટલા અને શાકભાજીની વૈવિધ્યતા સાથે કેરીનો રસ, પુલાવ, સંભારો, રાયતુ, ફુદીનાની ચટણી, સમોસા પુરી, ઘઉંની બાટી સહીતની વાનગી દાદાના દરબારમાં મુકવામાં આવી હતી.

  રોટલા અને શાકભાજીની વૈવિધ્યતા સાથે કેરીનો રસ, પુલાવ, સંભારો, રાયતુ, ફુદીનાની ચટણી, સમોસા પુરી, ઘઉંની બાટી સહીતની વાનગી દાદાના દરબારમાં મુકવામાં આવી હતી.

  3/5
 • કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરના કોઠારી સ્વામી વિવેક સાગરદાસે 'મિડ ડે'ને કહ્યું હતું કે ૧૭૨ વર્ષમાં પ્રથમવાર હનુમાનજી દાદાને ૫૧ ધાન્યમાંથી બનાવેલા રોટલાનો થાળ ધરાવ્યો હતો.બાજરા, જુવાર, મકાઇ, જાર મઠ, કોદરી સહીત ૫૧ ધાન્યના રોટલા બનાવી દાદાને ધરાવ્યાં હતા.આ રોટલા હરીભક્તો તેમના ઘરેથી બનાવીને લાવ્યાં હતા.આ ઉપરાંત ભરેલા ભીંડા, છોલે ભટુરે, રીંગણાનો ઓળો સહીત ૩૦ પ્રકારના શાકભાજી મંદીરમાં બનાવ્યાં હતા અને હનુમાનજી દાદાને ધરાવ્યાં હતા.

  કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરના કોઠારી સ્વામી વિવેક સાગરદાસે 'મિડ ડે'ને કહ્યું હતું કે ૧૭૨ વર્ષમાં પ્રથમવાર હનુમાનજી દાદાને ૫૧ ધાન્યમાંથી બનાવેલા રોટલાનો થાળ ધરાવ્યો હતો.બાજરા, જુવાર, મકાઇ, જાર મઠ, કોદરી સહીત ૫૧ ધાન્યના રોટલા બનાવી દાદાને ધરાવ્યાં હતા.આ રોટલા હરીભક્તો તેમના ઘરેથી બનાવીને લાવ્યાં હતા.આ ઉપરાંત ભરેલા ભીંડા, છોલે ભટુરે, રીંગણાનો ઓળો સહીત ૩૦ પ્રકારના શાકભાજી મંદીરમાં બનાવ્યાં હતા અને હનુમાનજી દાદાને ધરાવ્યાં હતા.

  4/5
 • યાત્રાધામ સારંગપુરમાં આવેલા કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરમાં આજે રોટલા ઉત્સવ ઉજવાયો હતો અને હનુમાનજી દાદાને ૫૧ પ્રકારના ધાન્યમાંથી બનાવેલા રોટલાનો થાળ ધરાવવામાં આવ્યો હતો.તસ્વીરમાં વિવિધ ધાન્યમાંથી બનાવેલા રોટલા તેમજ વિવિધ શાકભાજીનો થાળ દેખાય છે.

  યાત્રાધામ સારંગપુરમાં આવેલા કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરમાં આજે રોટલા ઉત્સવ ઉજવાયો હતો અને હનુમાનજી દાદાને ૫૧ પ્રકારના ધાન્યમાંથી બનાવેલા રોટલાનો થાળ ધરાવવામાં આવ્યો હતો.તસ્વીરમાં વિવિધ ધાન્યમાંથી બનાવેલા રોટલા તેમજ વિવિધ શાકભાજીનો થાળ દેખાય છે.

  5/5
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

ગુજરાતમાં આવેલા વિશ્વપ્રસિધ્ધ યાત્રાધામ સારંગપુરમાં આજે  કષ્ટભંજનદેવ હનુમાનજી મંદિરમાં હનુમાનજી દાદાને પહેલીવાર ૫૧ પ્રકારના ધાન્યના રોટલાનો થાળ તેમ જ ૩૦ પ્રકારના શાકભાજીનો થાળ ધરાવાયો હતો અને અનોખો રોટલા ઉત્સવ ઉજવ્યો હતો. (અહેવાલઃ શૈલેષ નાયક)

First Published: 19th December, 2020 20:46 IST
 
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK