સ્ત્રીઓને મોટે ભાગે ડરામણાં અને પુરુષોને સેક્સનાં સપનાં આવે છે

Published: 24th September, 2012 05:13 IST

કૅનેડાના વિજ્ઞાનીઓએ મહિલાઓ અને પુરુષોને આવતાં સપનાં પર ૧૧ વર્ષ સુધી સંશોધન કર્યા બાદ એવું તારણ આપ્યું છે કે મોટા ભાગના પુરુષોને સેક્સનાં સપનાં આવે છે જ્યારે મોટા ભાગની મહિલાઓને કોઈ તેમનો પીછો કરી રહ્યું હોય એવાં કે પછી અન્ય કોઈ ડરામણાં સપનાં આવતાં હોય છે.


યુનિવર્સિટી ઑફ મૉન્ટ્રિયલના વિજ્ઞાનીઓએ કરેલા અભ્યાસના તારણ પ્રમાણે ૮૫ ટકા પુરુષોએ સ્વીકાર્યું હતું કે મોટે ભાગે તેમને સેક્સનાં સપનાં આવતાં હોય છે જ્યારે ૮૩ ટકા મહિલાઓએ કહ્યું હતું કે કોઈક તેમનો પીછો કરી રહ્યું હોય એવાં સપનાં આવતાં હતાં. જોકે સર્વેમાં ૭૩ ટકા મહિલાઓએ સમયાંતરે તેમને પણ સેક્સનાં સપનાં આવતાં હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું. વિજ્ઞાનીઓએ કહ્યું હતું કે મહિલાઓને મોટે ભાગે કોઈ મરી રહ્યું હોય, સાપ કરડ્યો હોય, કોઈક પાછળ આવી રહ્યું હોય એ ટાઇપનાં સપનાં વધારે આવતાં હોય છે. જ્યારે પુરુષોને સેક્સ ઉપરાંત આકાશમાં ઊડવાનાં, જાદુઈ શક્તિ મેળવી હોય કે કોઈની હત્યા કરી હોય  એવાં સપનાં વધારે આવતા હોય છે.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK