સગીર બાળકીઓ પરના રેપ વધતા જ જાય છે

Published: 28th October, 2014 05:11 IST

ગયા વર્ષના પહેલા નવ મહિના કરતાં આ વર્ષના નવ મહિનામાં ૯૦ કેસ વધારે


સગીર વયની બાળકીઓ પર બળાત્કાર અને તેમના અપહરણની ઘટનાઓ ગયા વર્ષની સરખામણીમાં વધી હોવાનું મુંબઈ પોલીસના આંકડા દર્શાવે છે. વર્ષ ૨૦૧૩માં ૧ જાન્યુઆરીથી ૩૦ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સગીર વયની બાળકીઓ પર બળાત્કારની ૧૭૮ ઘટનાઓ બની એમાંથી ૧૬૯ ગુના ડિટેક્ટ કરાયા. આ વર્ષે ૩૦ સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સગીર વયની બાળકીઓ પર બળાત્કારના ૨૬૮ કેસ નોંધાયા અને એમાંથી ૨૪૮ કેસ ડિટેક્ટ કરાયા. ગયા વર્ષે એ સમયગાળામાં ૧૮ વર્ષથી વધુ ઉંમરની મહિલાઓ પર બળાત્કારના ૧૧૦ બનાવો નોંધાયા અને એમાંથી ૧૦૧ કેસ ડિટેક્ટ કરાયા હતા. આ વર્ષે આવા ૨૦૫ કેસ નોંધાયા અને ૧૬૮ ગુના ડિટેક્ટ કરાયા હોવાનું મુંબઈ પોલીસના આંકડા દર્શાવે છે.

 એ આંકડા મુજબ ગયા વર્ષે આ સમયગાળામાં સગીર વયનાં બાળકોનાં કિડનૅપિંગના ૧૭૧ કેસ નોંધાયા અને એમાંથી ૯૫ કેસ ડિટેક્ટ કરાયા હોવાનું મુંબઈ પોલીસના આંકડા દર્શાવે છે. ગયા વર્ષે આ સમયગાળામાં ૧૮ વર્ષથી વધારે ઉંમરની મહિલાઓનાં અપહરણના ૩૦ કેસ નોંધાયા અને એમાંથી ૨૩ કેસ ડિટેક્ટ કરાયા હતા. આ વર્ષે આવા કિડનૅપિંગના ૨૩ કેસો નોંધાયા અને ૧૧ કેસ ડિટેક્ટ કરાયા હોવાનું મુંબઈ પોલીસના આંકડા દર્શાવે છે.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK