પોર્ટ વિસ્તારની જમીન પરથી મેટ્રો પસાર થાય એવી શક્યતા

Published: 5th November, 2014 05:33 IST

જો રાજ્યના અધિકારીઓને યોગ્ય લાગે તો શહેરમાં મેટ્રો-૩ ઉપરાંત એક વધુ મેટ્રો દોડશે. મુંબઈ પોર્ટ ટ્રસ્ટની ૧૮૦૦ એકર જમીન ડેવલપ કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને લીધે વડાલા-થાણે-કાસરવડવલી મેટ્રો કૉરિડોરને કોલાબા સુધી લંબાવવાનો વિચાર ચાલી રહ્યો છે. આ કૉરિડોર મુંબઈ પોર્ટ ટ્રસ્ટ વિસ્તારમાંથી પસાર થશે.મેટ્રોના માસ્ટર પ્લાન મુજબ હુતાત્મા ચોકથી ઘાટકોપર સુધી મેટ્રો કૉરિડોરની યોજના બનાવવામાં આવી હતી જે પોર્ટ વિસ્તારમાં થઈને જવાની હતી, પરંતુ આ યોજના પડતી મૂકવામાં આવી હતી, કારણ કે પોર્ટ વિસ્તારનો વિકાસ થયો નહોતોે અને એથી પૂરતા યાત્રીઓ મળે એમ નહોતું, પરંતુ જ્યારે નવી કેન્દ્ર સરકારે પોર્ટ વિસ્તારની જમીન વિકાસ માટે ખુલ્લી મૂકવાનો નિર્ણય કયોર્ ત્યારે એણે પોતાની યોજના પુનર્જીવિત કરી હતી.

કેન્દ્ર સરકાર જ્યારે પોર્ટની જમીનના વિકાસની યોજનાને મંજૂરી આપે ત્યાર બાદ આ વિશે અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે અને એ દરમ્યાન અન્ય મેટ્રોનું કામ રાબેતા મુજબ ચાલશે.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK