રૂનો એક ટુકડો (લાઇફ કા ફન્ડા)

Published: 6th November, 2014 05:10 IST

રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજી સેવા અને સાદગીભર્યું જીવન જીવતા હતા. ગાંધીજીના સેવાગ્રામ આશ્રમની સાચી ઘટના છે.


(લાઇફ કા ફન્ડા - હેતા ભૂષણ)

એક દિવસ વહેલી સવારે ગાંધીજી ચાલવા નીકળ્યા હતા. તેમની સાથે કેટલાક આશ્રમવાસીઓ પણ હતા. એકાએક ગાંધીજીની નજરે રસ્તા પર રઝળતો રૂનો એક મોટો ટુકડો પડ્યો. ગાંધીજીએ તરત જ એ ટુકડો ઉઠાવી લેવા માટે તેમની સાથે ચાલતી એક સ્ત્રીને કહ્યું. પેલી સ્ત્રીએ તરત જ એ ટુકડો ઉઠાવી લીધો.

આશ્રમમાં પાછા ફર્યા પછી ગાંધીજીએ પેલી સ્ત્રીને બોલાવીને પેલો રૂનો ટુકડો તેમની પાસે લાવવા જણાવ્યું.

તે સ્ત્રી ગાંધીજી પાસે આવી. ગાંધીજીએ કહ્યું, ‘રૂનો ટુકડો લાવી.’

તે સ્ત્રીએ ગભરાતાં-ગભરાતાં જવાબ આપ્યો, ‘બાપુ, મને તો એમ કે તમને રસ્તા પર કચરો લાગતાં રસ્તો સાફ કરવા માટે તમે રૂનો ટુકડો ઉઠાવી લેવાનું કહ્યું હશે, એટલે મેં એ રૂનો ટુકડો ઉઠાવ્યો તો ખરો, પણ સાચવ્યો નથી. મેં તો એને કચરો ગણીને કચરાપેટીમાં નાખી દીધો. મને માફ કરો.’ ગાંધીજી થોડા નારાજ થયા. પછી પેલી સ્ત્રીને સમજાવતાં બોલ્યા, ‘જો તને રસ્તે રઝળતા પૈસા મળે તો એ ઉઠાવીને તું એને કચરાપેટીમાં ફેંકી દે ખરી?’

પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, ‘ના. પૈસા થોડા ફેંકાય?’

ગાંધીજીએ આગળ સમજાવતાં કહ્યું, ‘રૂનો એ ટુકડો પણ એક રીતે પૈસા જ છે. ખરી સંપત્તિ ઓળખવાનું તારે શીખવું જોઈએ. રૂના એ ટુકડાને કાંતીને તું સૂતર બનાવી શકી હોત, પરંતુ રૂના એ ટુકડાને કાંત્યા વગર જ તેં ફેંકી દીધો. એથી ખરેખર તો સંપત્તિની અવહેલના કરી છે. મેં જ્યારે તને એ ઉઠાવી લેવાનું કહ્યું ત્યારે તું એનું મૂલ્ય સમજી નહીં. જા, હવે હું તને કહું છું કે બની શકે તો એ ટુકડો શોધી લાવ. અને એક વાત બરાબર યાદ રાખજે કે સંપત્તિનું સર્જન પરિશ્રમ થકી થાય છે અને સંપત્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો એ આપણી ફરજ છે.’

પેલી સ્ત્રી ફરીથી બાપુની માફી માગીને એ રૂનો એક ટુકડો ગોતવા દોડી ગઈ.

નાનામાં નાની વસ્તુની સંભાળ અને સંરક્ષણ જ ઉદ્ધાર અને વિકાસનો માર્ગ છે.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK