મન કા રેડિયો એપિસોડ 4: સિંગલ પેરન્ટે કઇ રીતે સ્ટ્રેસથી જાળવવું?

Updated: 28th February, 2020 14:07 IST

સિંગલ પેરન્ટ હોઇએ ત્યારે બાળકો સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવું? બાળકોના મન પર માતા-પિતાના ડિવોર્સની શું અસર પડી શકે છે અને માત્ર વસ્તુઓમાં રસ લેતા બાળકને કઇ રીતે સાચવવું કે તેને પ્રેરણાત્મક બાબતોમાં રસ પડે અને સિંગલ પેરન્ટ સાથે તે વધારે મળતાવડું થઇને રહી શકે?  મન કા રેડિયોના આ એપિસોડમાં સાંભળીએ કે ડૉ. પ્રશાંત ભીમાણીનું સિંગલ પેરન્ટિંગમાં બાળકની સંભાળ અંગે શું કાળજી રાખવી. 

First Published: 15th July, 2018 13:40 IST
 
 
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK