વિન્ટર સૅલડ

Published: 5th December, 2012 07:36 IST

ગાજરને જાડું ખમણી લો અને અલગ રાખો. સંતરાની છાલને ખમણી વડે પીલ કરી લો, જેથી છાલનો ભુક્કો તૈયાર થશે. ત્યાર બાદ સંતરાની ચીરોને ફોલીને એને બે ટુકડામાં કાપી લો.
સામગ્રીત્રણ ગાજર

એક સંતરું

એક ચમચી વિનેગાર

મીઠું અને મરી સ્વાદ પ્રમાણે

૧૫-૨૦ કાજુના ટુકડા

અડધી ચમચી જીરું

જરૂર પ્રમાણે ઑલિવ ઑઇલરીત

ગાજરને જાડું ખમણી લો અને અલગ રાખો. સંતરાની છાલને ખમણી વડે પીલ કરી લો, જેથી છાલનો ભુક્કો તૈયાર થશે. ત્યાર બાદ સંતરાની ચીરોને ફોલીને એને બે ટુકડામાં કાપી લો.

એક બાઉલમાં ગાજરનું ખમણ લો. એમાં સંતરાની છાલનો ખમણેલો ભાગ ઉમેરી મિક્સ કરો. ત્યાર બાદ સંતરાની ચીરીઓ ઉમેરો. ત્યાર બાદ વિનેગાર, મીઠું અને મરી ઉમેરી સૅલડને ટૉસ કરી લો.

એક ફ્રાઇંગ પૅનને ગરમ કરી એમાં કાજુને ૨-૩ મિનિટ માટે શેકી લો. ત્યાર બાદ એમાં જીરું ઉમેરો અને હલાવો. જીરાની સુગંધ આવવા લાગે એટલે ગૅસ પરથી ઉતારી લો. હવે કાજુ અને જીરાને સૅલડ પર ભભરાવી બરાબર મિક્સ કરો. છેલ્લે થોડું ઑલિવ ઑઇલ છાંટી ફરી ટૉસ કરો. સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી સર્વ કરો.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK