લૉકડાઉનમાં આ પપ્પાઓ કરે છે શું?

Updated: 10th April, 2020 21:36 IST

લૉકડાઉનમાં મમ્મી હોય કે પપ્પા કે પછી બાજુ વાળા આંટી, બધાંની કોઇને કોઇ ખાસિયતો બંધ ઘરમાં બહાર આવીને ખીલે છે. જુઓ આ પપ્પાઓનાં લક્ષણ લૉકડાઉમાં કેવા હોય છે. રેડિયો સિટીની RJ રાધિકાની આ ધમાલ મસ્તી માત્ર તમારે માટે.

First Published: 10th April, 2020 20:53 IST
 
 
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK