મુંબઈમાં થયું પ્રિયંકા અને નિકનું વેડિંગ રિસેપ્શન, જુઓ તસવીરો

Updated: Dec 27, 2018, 13:11 IST | Sheetal Patel
 • બોલિવુડની દેસી ગર્સ પ્રિયંકા ચોપડાએ હૉલિવુડ એક્ટર સિંગર નિક જોનાસ સાથે લગ્ન કર્યા છે. લગ્ન 1 અને 2 ડિસેમ્બરે જોધપુરમાં થયા હતા. એના બાદ મુંબઈમાં થનારા રિસેપ્શનની રાહ હતી. પરંતુ મુંબઈમાં રિસેપ્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

  બોલિવુડની દેસી ગર્સ પ્રિયંકા ચોપડાએ હૉલિવુડ એક્ટર સિંગર નિક જોનાસ સાથે લગ્ન કર્યા છે. લગ્ન 1 અને 2 ડિસેમ્બરે જોધપુરમાં થયા હતા. એના બાદ મુંબઈમાં થનારા રિસેપ્શનની રાહ હતી. પરંતુ મુંબઈમાં રિસેપ્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

  1/16
 • બોલીવુડની દેસી ગર્સ પ્રિયંકા ચોપડાએ હૉલિવુડ એક્ટર સિંગર નિક જોનાસ સાથે લગ્ન કર્યા છે. લગ્ન 1 અને 2 ડિસેમ્બરે જોધપુરમાં થયા હતા. એના બાદ મુંબઈમાં થનારા રિસેપ્શનની રાહ હતી. પરંતુ મુંબઈમાં રિસેપ્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

  બોલીવુડની દેસી ગર્સ પ્રિયંકા ચોપડાએ હૉલિવુડ એક્ટર સિંગર નિક જોનાસ સાથે લગ્ન કર્યા છે. લગ્ન 1 અને 2 ડિસેમ્બરે જોધપુરમાં થયા હતા. એના બાદ મુંબઈમાં થનારા રિસેપ્શનની રાહ હતી. પરંતુ મુંબઈમાં રિસેપ્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

  1/16
 • પ્રિયંકા અને નિકની આ તસવીર જોઈને તમને બન્ને વચ્ચેની બૉન્ડિંગનો અંદાજો લગાવી શકો છો.

  પ્રિયંકા અને નિકની આ તસવીર જોઈને તમને બન્ને વચ્ચેની બૉન્ડિંગનો અંદાજો લગાવી શકો છો.

  2/16
 • પ્રિયંકા અને નિકની આ તસવીર જોઈને તમને બન્ને વચ્ચેની બૉન્ડિંગનો અંદાજો લગાવી શકો છો.

  પ્રિયંકા અને નિકની આ તસવીર જોઈને તમને બન્ને વચ્ચેની બૉન્ડિંગનો અંદાજો લગાવી શકો છો.

  2/16
 • આ ખુશીના અવસર પર પ્રિયંકાએ ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેંર્યો હતો. બૉલિવુડની દેસી ગર્લ દેસી અંદાજમાં જ નજર આવી.

  આ ખુશીના અવસર પર પ્રિયંકાએ ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેંર્યો હતો. બૉલિવુડની દેસી ગર્લ દેસી અંદાજમાં જ નજર આવી.

  3/16
 • આ ખુશીના અવસર પર પ્રિયંકાએ ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેંર્યો હતો. બૉલિવુડની દેસી ગર્લ દેસી અંદાજમાં જ નજર આવી.

  આ ખુશીના અવસર પર પ્રિયંકાએ ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેંર્યો હતો. બૉલિવુડની દેસી ગર્લ દેસી અંદાજમાં જ નજર આવી.

  3/16
 • નિકની વાત કરીએ તો તેણે ગ્રે કલરનું સૂટ પહેંર્યુ હતું. આ પ્રસંગમાં બન્ને એક બીજાના હાથમાં હાથ નાખી ઉભા હતા અને ખુશ નજર આવી રહ્યાં હતા.

  નિકની વાત કરીએ તો તેણે ગ્રે કલરનું સૂટ પહેંર્યુ હતું. આ પ્રસંગમાં બન્ને એક બીજાના હાથમાં હાથ નાખી ઉભા હતા અને ખુશ નજર આવી રહ્યાં હતા.

  4/16
 • નિકની વાત કરીએ તો તેણે ગ્રે કલરનું સૂટ પહેંર્યુ હતું. આ પ્રસંગમાં બન્ને એક બીજાના હાથમાં હાથ નાખી ઉભા હતા અને ખુશ નજર આવી રહ્યાં હતા.

  નિકની વાત કરીએ તો તેણે ગ્રે કલરનું સૂટ પહેંર્યુ હતું. આ પ્રસંગમાં બન્ને એક બીજાના હાથમાં હાથ નાખી ઉભા હતા અને ખુશ નજર આવી રહ્યાં હતા.

  4/16
 • જોઈ શકાય છે કે પ્રિયંકાએ જે ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેર્યો હતો એમાં સુંદર એમ્બ્રોઈડરી કરવામાં આવી હતી.

  જોઈ શકાય છે કે પ્રિયંકાએ જે ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેર્યો હતો એમાં સુંદર એમ્બ્રોઈડરી કરવામાં આવી હતી.

  5/16
 • જોઈ શકાય છે કે પ્રિયંકાએ જે ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેર્યો હતો એમાં સુંદર એમ્બ્રોઈડરી કરવામાં આવી હતી.

  જોઈ શકાય છે કે પ્રિયંકાએ જે ઈન્ડો વેસ્ટર્ન ડ્રેસ પહેર્યો હતો એમાં સુંદર એમ્બ્રોઈડરી કરવામાં આવી હતી.

  5/16
 • પ્રિયંકાએ બધા મહેમાનોનો નમસ્કાર કરી સ્વાગત અને અભિનંદન કર્યું. ગૂગલના ડેટા અનુસાર પ્રિયંકા ચોપડાના લગ્ન આ વર્ષના સૌથી મોટા લગ્ન રહ્યાં છે. એમના લગ્નના ફોટોને સૌથી વધારે ગૂગલ કરવામાં આવ્યા છે અને એમના ફોટોઝ પર ઘણી કમેન્ટ્સ પણ જોવા મળી છે.

  પ્રિયંકાએ બધા મહેમાનોનો નમસ્કાર કરી સ્વાગત અને અભિનંદન કર્યું. ગૂગલના ડેટા અનુસાર પ્રિયંકા ચોપડાના લગ્ન આ વર્ષના સૌથી મોટા લગ્ન રહ્યાં છે. એમના લગ્નના ફોટોને સૌથી વધારે ગૂગલ કરવામાં આવ્યા છે અને એમના ફોટોઝ પર ઘણી કમેન્ટ્સ પણ જોવા મળી છે.

  6/16
 • પ્રિયંકાએ બધા મહેમાનોનો નમસ્કાર કરી સ્વાગત અને અભિનંદન કર્યું. ગૂગલના ડેટા અનુસાર પ્રિયંકા ચોપડાના લગ્ન આ વર્ષના સૌથી મોટા લગ્ન રહ્યાં છે. એમના લગ્નના ફોટોને સૌથી વધારે ગૂગલ કરવામાં આવ્યા છે અને એમના ફોટોઝ પર ઘણી કમેન્ટ્સ પણ જોવા મળી છે.

  પ્રિયંકાએ બધા મહેમાનોનો નમસ્કાર કરી સ્વાગત અને અભિનંદન કર્યું. ગૂગલના ડેટા અનુસાર પ્રિયંકા ચોપડાના લગ્ન આ વર્ષના સૌથી મોટા લગ્ન રહ્યાં છે. એમના લગ્નના ફોટોને સૌથી વધારે ગૂગલ કરવામાં આવ્યા છે અને એમના ફોટોઝ પર ઘણી કમેન્ટ્સ પણ જોવા મળી છે.

  6/16
 • નિક અને પ્રિયંકાના લગ્નની ચર્ચા ગ્લોબલ લેવલ પર પૂરી દુનિયામાં હતી. અને હવે બન્ને લગ્ન બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે.

  નિક અને પ્રિયંકાના લગ્નની ચર્ચા ગ્લોબલ લેવલ પર પૂરી દુનિયામાં હતી. અને હવે બન્ને લગ્ન બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે.

  7/16
 • નિક અને પ્રિયંકાના લગ્નની ચર્ચા ગ્લોબલ લેવલ પર પૂરી દુનિયામાં હતી. અને હવે બન્ને લગ્ન બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે.

  નિક અને પ્રિયંકાના લગ્નની ચર્ચા ગ્લોબલ લેવલ પર પૂરી દુનિયામાં હતી. અને હવે બન્ને લગ્ન બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે.

  7/16
 • આ ખાસ અવસર પર પ્રિયંકાની માતા મધુ ચોપડા પણ હાજર રહ્યાં હતાં.

  આ ખાસ અવસર પર પ્રિયંકાની માતા મધુ ચોપડા પણ હાજર રહ્યાં હતાં.

  8/16
 • આ ખાસ અવસર પર પ્રિયંકાની માતા મધુ ચોપડા પણ હાજર રહ્યાં હતાં.

  આ ખાસ અવસર પર પ્રિયંકાની માતા મધુ ચોપડા પણ હાજર રહ્યાં હતાં.

  8/16
 • loading...

ફોટોઝ વિશે

પ્રિયંકા અને નિકે 1 અને 2 ડિસેમ્બરે જોધપુરમાં ઉમેદ ભવન પેલેસમાં લગ્ન કર્યા હતાં. મુંબઈમાં સુંદર કપલ પ્રિયંકા ચોપડા અને નિક જોનાસના વેડિંગ રિસેપ્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ રિસેપ્શન ખાસ મીડિયા માટે રાખવામાં આવ્યું હતું જેમા મીડિયાથી જોડાયેલા લોકો પહોંચે અને આ કપલના શુભકામનાઓ આપે. હંમેશાની જેમ આ કપલ બહુ જ સુંદર લાગી રહ્યા હતા. તો જુઓ પ્રિયંકા અને નિકના તસવીરની એક ઝલક

 
Loading...
 
 
Loading...
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK