° °

આજનું ઇ-પેપર
Sunday, 22 May, 2022


અપહરણ (પ્રકરણ 3)

11 May, 2022 11:59 AM IST | Mumbai
Rashmin Shah | rashmin.shah@mid-day.com

‘વો દાઉદ કા નામ લે રહા થા. અપની કાર મેં હી જાને કી ઝિદ ભી કરતા થા. દિવાકર કો ગુસ્સા આ ગયા. ઉસને દો-ચાર લગા દી. બાદ મેં શાંત હો ગયા. રાજુને મનોજ કો રાસ્તે મેં હી કોલ્ડ ડ્રિન્ક દી’

અપહરણ વાર્તા-સપ્તાહ

અપહરણ

‘રાજુ, વો ઑફિસ કે બિલ્ડિંગ સે નિકલા હૈ...’ 
‘ઓકે ચંકી, હમ તૈયાર હૈ...’
‘આગે બતા દે... યે ભી કહના કી ગલતી સે ભી ઉસકી કાર સાથ મેં નહીં લેની હૈ. બડા આદમી હૈ. કોઈ રાસ્તે મેં મિલ ગયા તો લફડા હોગા...’
‘ઠીક હૈ ચંકી...’
lll
 ‘ક્યોં શેઠ, મુસ્તફા કે પૈસે ક્યોં નહીં દે રહે હો?’
‘અરે કૌન મુસ્તફા, આપ કૌન હૈ? નિકલીએ કાર સે...’
‘શેઠ, ઝ્‍યાદા આવાઝ નહીં. હમેં તો મુસ્તફા કે પૈસે સે મતલબ હૈ. આપ મુસ્તફા કે પૈસે દે દો, બાત ખતમ...’
‘પર કૌન મુસ્તફા. મૈં કિસી મુસ્તફા કો નહીં જાનતા, ઔર ના હીં મૈંને કિસી મુસ્તફા સે પૈસે લિયે હૈં... આપ કો ગલતફહેમી હુઇ હૈ...’
‘એ રાજુ. શેઠ કી બાત મેં દમ લગતા હૈ...’
‘લગતા તો મુઝે ભી હૈ, મગર... શેઠ, એક કામ કરો. અભી તો તુમ હમારે સાથ ચલ કર ઇસ બાત કા ખુલાસા કર દો...’
‘અરે પર મૈંને પૈસે લિયે હી નહીં હૈ તો ક્યો સાથ ચલું...’
‘અરે, ચલ (ગાળ)...’ 
‘ઇસ કો બોલો...’
સટાક...
‘ચૂપચાપ ગાડી મેં બૈઠ જા. અગર પૈસે નહીં લિએ હૈં તો બાત ખતમ હો જાયેગી... 
‘મગર...’
સટાક...
‘ચલો, મેરી કાર મેં ચલતે હૈં...’
‘તેરી કાર મેં ક્યા રખ્ખા હૈ... મેરી ક્યા પિશાબ સે ચલતી હૈ, સાલા...’
‘નહીં દિવાકર, કુછ મત કરો અબ. શેઠ આ રહા હૈ... ઔર શેઠ ઘંટે કી બાત હૈ. ઘંટે ભર મેં તો દૂધ કા દૂધ, પાની કા પાની હો જાએગા...’
‘તુમ્હેં પતા નહીં તુમકો કિસ કે આદમી સે પાલા પડા હૈ. મૈં, મૈં દાઉદ કા...’
‘ઓહ... તબ તો હમેં માફ કરના શેઠ. હમ સે ગલતી હો ગઇ. હમ માનતે હૈં... પર શેઠ એક બાર આના તો પડેગા...’
‘આપ લોગ કૌન હો...’
‘છોટા શકીલ કે સાથ હૈં...’
‘અચ્છા, ચલો... અભી તુમ કો પતા ચલેગા, તુમને કિસ પે હાથ ડાલા હૈ...’
lll
‘અરે, રાજુ... શેઠ કો પાની-બાની પીલા મેરે ભાઈ. શેઠ દાઉદભાઈ કા આદમી નિકલા તો હમારી તો વાટ લગ જાએગી...’
‘શેઠ, પાની તો નહીં હૈ... કોલ્ડ ડ્રિન્ક હૈ...’ 
‘... .... ...’
‘શેઠ, પીઓ ના...’
‘નહીં, મુઝે નહીં પીના...’
‘અરે, ઐસે થોડી ના ચલેગા... આખીરકાર હમ સબ એક હી થાલી કે ચટ્ટેબટ્ટે હુએ. આપ દાઉદભાઈ કે આદમી. હમ દાઉદભાઈ કે આદમી કે આદમી... લો, એકાદ શિપ લગાઓ...’
lll
‘ભાઈ, કામ હો ગયા. મગર વો દિવાકર કુછ ઝ્‍‍યાદા ગુસ્સા કર ગયા થા...’ 
‘ક્યોં, ક્યા હુઆ થા...’
‘વો દાઉદ કા નામ લે રહા થા. અપની કાર મેં હી જાને કી જીદ ભી કરતા થા. દિવાકર કો ગુસ્સા આ ગયા. ઉસને દો-ચાર લગા દી. બાદ મેં શાંત હો ગયા. રાજુને મનોજ કો રાસ્તે મેં હી કોલ્ડ ડ્રિન્ક દી.’
‘કોલ્ડ ડ્રિન્ક સ્ટ્રૉન્ગ તો નહીં થી ના...’
‘નહીં ભાઈ. ઝ્‍‍યાદા સ્ટ્રૉન્ગ નહીં બની થી. અભી નૌ બજે કે આસપાસ તો મનોજ જાગ જાએગા...’
‘અચ્છા...’
‘ઉસકી કાર ઍરપોર્ટ પે છોડ દી હૈ...’
‘હંઅઅઅ... એક કામ કરો. અબ તુમ ઘર પે હી ચલે જાઓ, પર ઇતના ખ્યાલ રખના કી વો તુમ્હેં દેખ ના પાયે. અગર તુમ્હેં દેખ લેગા તો ઉસે શક જાએગા કી તુમ યા તો જોગલેકર કે લિયે કામ કર રહે હો યા તો જોગલેકર કે મૅનેજર કે સાથ મિલે હુએ હો. છૂટને કે બાદ વો બેવજહ જોગલેકર કો પરેશાન કરેગા...’
‘ઠીક હૈ ભાઈ...’
‘જૈસે હી વો જાગ જાએ, સબ કો બતા દેના ઉસ કી સર્વિસ કરે... બચ્ચોં કો કહના ઉસકે મૂંહ પે થૂંકે. સાલા, દાઉદ કે નામ સે હમેં ધમકાતા હૈ...’
‘બરાબર હૈ ભાઈ... બચ્ચોં કો ઉસકે મૂંહ પે પિશાબ કરને કે લિયે ભી કહૂંગા...’ 
‘ગુડ, વેરી ગુડ... તુમ લોગ ખેલ લો ઉસકે બાદ ઉસકી બાત મુઝ સે કરવાના....’
lll
‘ભાઈ, મનોજ જાગ ગયા હૈ...’
‘અચ્છા... ફોન ઉસ કે પાસ રખો... (ગાળ) સુને તો સહી, ક્યા કહ 
રહા હૈ...’
‘ઠીક હૈ ભાઈ...’
‘... ... ...’
‘હેલો, કૌન બોલ રહા હૈ...’
‘તેરા બાપ (ગાળ)...’ 
‘મુઝે યહાં ક્યોં લાયે?’
‘તેરે પિછવાડે મેં દાઉદ કી કાફી હવા થી તો સોચા કિ ચલો થોડી હવા નિકાલ દેં...’
‘મગર આપ...’
‘ચૂપ સાલે... હમેં તુમ સે કોઈ પર્સનલ દુશ્મની નહીં હૈ. હમ તુમ્હેં પરેશાન કરના ભી નહીં ચાહતે. યે તો તુને મેરે લડકોં કો દાઉદ કા નામ દિયા ઇસ લિયે થોડી સર્વિસ કી તુમ્હારી.’
‘અબ મૈં જાઉં...’
‘તુઝે ઉઠાને કા ચાર્જ કૌન તેરી બીવી દેગી?’ 
‘મતલબ...’
‘યહાં સે નિકલને સે પહલે તુઝે હવાલે સે દસ ખોખે ટ્રાન્સફર કરવાને હોગે...’
‘મગર મેરે પાસ... ઔર મૈં ક્યોં...’
‘ચૂપ સાલે (ગાળ)... હમેં ના સુનને કી આદત નહીં હૈ ઔર ના કહનેવાલે ભી હમેં પસંદ નહીં હૈ. એક ઔર બાત સુન, જો હમે પસંદ નહીં હૈ ઉસે હમારે લડકે જિંદા ભી નહીં છોડતે...’
‘... ... ....’
‘દેખ, યે મત સોચના કિ દાઉદ સે હમારી ફટતી હૈ. દાઉદ જૈસે હરરોજ હમારી પતલૂન સે ગિરતે હૈં... દસ કરોડ કા ઇન્તજામ કર ઔર યહાં સે દફા 
હો જા...’ 
‘મગર ઇતને સારે પૈસે...’
‘ક્યોં, માશૂકા કે લિયે તો બૅન્ડ સ્ટૅન્ડ પે આલીશાન ફ્લૅટ લે સકતે હૈં. અબ બહનોઈ કે લિયે ભી કુછ કરો...’
‘મગર મેરે સિવા પૈસે કા ઇન્તજામ કોઈ નહીં કર સકતા...’
‘તો યહાં સે કરના, જો કરના હૈ વો...’ 
‘મગર...’
‘અરે, તેલ લેને ગયા તુમ્હારા અગર-મગર... તુમ્હેં જાન કી પરવા ના હો તો મુઝે કોઈ ફિકર નહીં હૈ તુમ્હારી.’
‘આપ બાત તો સુનિયે મેરી... આપ જો પૈસે માંગ રહે વો બહોત ઝ્‍યાદા હૈ...’
‘દાઉદ કો દેને કે લિયે તો પૈસે હૈ...’
‘... ... ...’    ‍
‘દસ કરોડ સે એક પૈસા કમ નહીં ચલનેવાલા. તુ નહીં દેગા તો તેરી મૌત કી ખબર કે સાથ બાકી લોગ સીધે હો જાએંગે. હમારા આનેવાલા કામ આસાન હો જાએગા...’ 
‘મૈં સચ કહ રહા હૂં સર, મેરે પાસ અભી ઇતને પૈસે નહીં હૈ...’ 
‘તો અપને બૅન્ગકૉકવાલે પાર્ટનર સે માંગ લે...’
‘... ... ...’
‘ક્યા સોચતા હૈ...’
‘કુછ નહીં, ઘર કે બારે મેં...’
 ‘તેરી બાત ઘરવાલોં કે સાથ અભી કૉન્ફરન્સ મેં કરવા દેતા હૂં... પહલે ડ્રાઇવર સે બાત કર ઔર ઉસે બતા દે કિ તુ દો-તીન દિન આઉટ સ્ટેશન હૈ. તેરી ગાડી ઍરપોર્ટ સે લે લે...’
‘... ... ....’
‘ઔર એક બાત યાદ રખના... મેરે બચ્ચોં કો ચાલાકી પસંદ નહીં...’
‘મગર આપ મેરી બાત સમઝને કી કોશિશ તો કરો. મેરે પાસ ઇતને પૈસે નહીં હૈ. મૈં દો ખોખે કા ઇન્તજામ કર સકતા હૂં...’
‘સાલે... મૌત સે બાર્ગેનિંગ કરતા હૈ...’
‘સચ કહતા હૂં... શાયદ બડે ભાઈ કો બતાને સે કુછ હો શકે...’
‘જીસે બતાના હૈ ઉસે બતા. મગર હમેં કલ શામ તક પૈસે ચાહિએ...’ 
‘મુઝે ઉસે બતાના પડેગા કિ મેરા કિડનૅપ હુઆ હૈ...’
‘તો તુમ્હેં ઉસે યે ભી બતાના પડેગા કિ પુલિસ કો ઇન્ફર્મ ના કરે... અગર વો અપને છોટે ભાઈ કી ખૈરિયત ચાહતા હૈ તો...’
lll
‘હેલો... કામિની...’
‘હાં, બોલો...’
‘હું બેચાર દિવસ માટે બહારગામ જાઉં છું... નથ્થુ હમણાં કાર મૂકી જાય છે. મોટા ભાઈ ક્યાં છે?’
‘પણ એકાએક જવાનું નક્કી કેમ કર્યું, કપડાં...’
‘ચૂપ મરને નવરીની, મોટા ભાઈને આપ...’
‘... ... ...’
‘મોટા ભાઈ, કોઈને કહેતા નહીં, પણ મારું અપહરણ થયું છે. દસ ખોખાં માગે છે...’
‘અરે, ગાંડો થયો છે. કોણ છે એ લોકો? આપણે કોની સાથે કામ કરીએ છીએ એ કહી દે એ લોકોને, તેમનું પેન્ટ ભીનું થઈ...’
‘ભાઈ, ભાઈ... બસ કરો. રાજન ગૅન્ગે મારું અપહરણ કર્યું છે. મારે તમારું કામ માત્ર એટલું છે કે તમારાથી ચાર-પાંચ ખોખાં થઈ શકશે? પેમેન્ટ હવાલાથી કરવાનું છે...’
‘હું જોઉં. શક્ય હોય તો દુબઈમાં મુકેશ કોચર પાસેથી જ વ્યવસ્થા કરી જોઉં... અને સાંભળો, પોલીસને પણ સહેજ હિન્ટ આપી દઉં છું...’
‘ના ભાઈ, બહુ ખતરનાક છે આ લોકો. મને બહુ માર્યો છે. પ્લીઝ, તમે પોલીસને કંઈ ન કહેતા...’
lll
‘ચંકી, ક્યા હાલ હૈ. સબ કુછ ઠીક ચલ રહા હૈ ક્યા?’ 
‘હા ભાઈ, સબ કુશલ-મંગલ હૈ યહાં પે...’
‘મનોજ જાગ ગયા કિ અભી સો રહા હૈ?’
‘અભી તો સો રહા હૈ...’
‘ઠીક હૈ... કામ કી બાત સુન. દો દિન બીત ચૂકે હૈ. મૈં સોચ રહા હૂં કિ મનોજ સે સાત કરોડ મેં બાત ખતમ કર દે. ઝ્‍યાદા દિન તક મનોજ કો પકડકે રખના ઠીક નહીં રહેગા...’
‘ભાઈ, શાયદ ચૌબીસ ઘંટે મેં મામલા ૧૦ કરોડ તક પહોંચ સકતા હૈ. ફિર આપ કો જૈસા ઠીક લગે વૈસા...’
‘ચૌબીસ ઘંટે મેં મુઝે કોઈ પ્રૉબ્લેમ નહીં હૈ ચંકી, પર સુબહ જોગલેકર બતા રહા થા કિ કલ રાત ઉસકે ઘર પે કિસી કા ફોન આયા થા. કહ રહા થા કિ હમારે આદમી કો પકડને કા અસર ક્યા હોગા વો તુમ્હેં બહોત જલ્દ પતા ચલ જાએગા...’
‘કૌન થા વો ભાઈ...’
‘પતા નહીં. હોગા દાઉદ કા આદમી... મુઝે ભૂષણ પે ભી શક હૈ. મૈં ચાહતા હૂં કિ અબ યહાં સે નિકલ જાના અચ્છા રહેગા. બાદ મેં સબ કો દેખ લેંગે...’
‘મૈંને તો પહલે હી કહ દિયા થા ભાઈ. જૈસા આપ કો ઠીક લગે...’
‘તો ફાઇનલ. હમ કોશિશ કરેંગે, પર ના મિલને પે આજ મામલા ખતમ કર દેંગે. પૈસે યહીં, દુબઈ મેં હી લેતે હૈં. પૈસા મિલને પર મનોજ કો એક બાર ફિર કોલ્ડ ડ્રિન્ક પીલા કર ઍરપોર્ટ છોડ દો. જરૂરત હોને પર હમારી ગાડી ભી વહીં પે છોડ દેના...’
‘ઠીક હૈ ભાઈ...’
‘મનોજ જાગ જાએ ફિર મુઝ સે બાત કરવા દેના...’
‘ઠીક હૈ ભાઈ...’

વધુ આવતી કાલે

11 May, 2022 11:59 AM IST | Mumbai | Rashmin Shah

અન્ય લેખો

જીવદયા

‘રામ, આ તારી પરીક્ષા હતી. એમાં તું પાસ થયો.’ બકરી ધીમે-ધીમે ઓગળવા માંડી, ‘તું ચિંતા ન કર. હું હંમેશાં તારી સાથે રહીશ અને તને જ્યારે પણ મારી જરૂર પડશે ત્યારે હું આવી જઈશ.... બાય’

20 May, 2022 04:50 IST | Mumbai | Rashmin Shah

નો સેક્સ પ્લીઝ

એક સર્વેક્ષણનો ડેટા કહે છે કે પૅન્ડેમિકમાં યંગસ્ટર્સ એ સ્તર પર વર્ચ્યુઅલ સૅટિસ્ફૅક્શન મેળવતા થઈ ગયા કે તેમની વાસ્તવિક જરૂરિયાતો જાણે રહી જ નથી. જે ઉંમરમાં ઑપોઝિટ સેક્સ પ્રત્યેનું આકર્ષણ સર્વાધિક હોય છે

20 May, 2022 04:04 IST | Mumbai | Ruchita Shah

ચિત્તાનો ફોટો પાડવા માટે તમે કૅમેરા ગોઠવો અને તે પાછળથી તમારી નજીક આવી જાય તો?

શિવાજી પાર્કમાં રહેતા અનુજ શાહને આફ્રિકાની વાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફીની ટૂર વખતે અઢળક અનુભવો થયા, દુનિયાના ઘણા દેશોમાં ફરી ચૂકેલા ટ્રાવેલના અનુભવોમાંથી જ અચાનક વાઇલ્ડલાઇફ પ્રત્યે આકર્ષણ જાગ્યું અને આજે હાંજા ગગડાવી નાખતા અનુભવોની દુનિયામાં એક લટાર મારીએ

19 May, 2022 04:29 IST | Mumbai | Gujarati Mid-day Online Correspondent

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK