ટીવીએસ મોટરનું વેચાણ ૨૨ ટકા ઘટ્યું

Published: 5th October, 2012 05:18 IST

ટૂ-વ્હીલર્સ અને થ્રી-વ્હીલર્સનું ઉત્પાદન કરતી કંપની ટીવીએસ મોટર કંપનીનું સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨માં કુલ વેચાણ ૨૨ ટકા ઘટીને ૧,૭૦,૦૯૭ વાહનોનું થયું છે,

જે સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧માં ૨,૧૯,૩૬૯ વાહનો જેટલું થયું હતું. ટૂ-વ્હીલર્સનું વેચાણ ૨,૧૫,૬૯૦ નંગથી ૨૩.૫૦ ટકા ઘટીને ૧,૬૫,૦૯૨ નંગ થયું છે. સ્કૂટરનું વેચાણ ૫૫,૮૭૯ નંગથી ૨૮.૩૦ ટકા ઘટીને ૪૦,૦૫૫ નંગ અને બાઇકનું ૯૦,૮૪૮ નંગથી ૨૯.૭૦ ટકા ઘટીને ૬૩,૮૩૨ નંગ થયું છે. થ્રી-વ્હીલર્સનું વેચાણ ૩૬૭૯ નંગથી ૩૬ ટકા વધીને ૫૦૦૫ નંગ થયું છે. નિકાસ ૨૫,૯૭૩ વાહનોથી ૨૭.૫૦ ટકા ઘટીને ૧૮,૮૧૮ વાહનોની થઈ છે.

ટીવીએસ = ત્રિચુર વેન્ગરમ સુંદરમ ઐયંગર

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK