નિફ્ટી ફ્યુચર ૫૮૩૫ નીચે ૫૮૦૫ મહત્વનો સપોર્ટ

Published: 26th December, 2012 05:58 IST

વાચકમિત્રો, નિફ્ટી ફ્યુચર સાપ્તાહિક ધોરણે ૬૧.૫૦ પૉઇન્ટના નેટ ઘટાડે ૫૮૫૩.૪૦ બંધ રહ્યા બાદ સોમવારે સાંકડી વધ-ઘટના અંતે ૧૨.૧૫ પૉઇન્ટના સુધારે ૫૮૬૫.૫૫ બંધ રહ્યું તેમ જ બીએસઈ ઇન્ડેક્સ સાપ્તાહિક ધોરણે ૭૫.૨૫ પૉઇન્ટના નેટ ઘટાડે ૧૯૨૪૨ બંધ રહ્યા બાદ સોમવારે ૧૩.૦૯ પૉઇન્ટના સુધારે ૧૯૨૫૫.૦૯ બંધ રહ્યો.


મિડ-વીક ચાર્ટ મસાલા - અશોક ત્રિવેદીઉપરમાં ૧૯૩૬૦ ઉપર ૧૯૩૯૫ મહત્વની પ્રતિકાર સપાટી ગણાય. ત્યાર બાદ ૧૯૪૫૦, ૧૯૫૨૦ રસાકસીની સપાટી ગણાય.

તા. ૨૦થી ૨૪ ગેનની ટર્નિંગ હતી એ દિવસો મુજબ ઉપરમાં ૧૯૫૨૦ અને નીચામાં ૧૯૨૨૧ તૂટતાં નબળાઈ સમજવી. બજારમાં અત્યારે કટપીસ જેવી સ્થિતિ છે. સાઇડવેઝ પોઝિશન દર્શાવે છે. સ્ક્રિપ આધારિત ઉછાળા આવે છે, પરંતુ ઉપરમાં બજાર ચાલતું નથી. એફઆઇઆઇની લેવાલી ન હોત તો બજારમાં વધુ નરમાઈ જોવા મળત. અત્યારે સાવચેત રહેવા જેવું છે.

નિફ્ટી ફ્યુચર (૫૮૬૫.૫૫) ઉપરમાં ૬૦૦૨.૮૫ સુધી ગયા બાદ સાઇડવેઝ મૂવમેન્ટ દર્શાવે છે. દૈનિક ધોરણે ઓવરસોલ્ડ તરફ, અઠવાડિક તેમ જ મન્થ્લી ધોરણે ઓવરબૉટ પોઝિશન દર્શાવે છે. ગેનની ટર્નિંગ પ્રમાણે ઉપરમાં ૫૯૪૯.૭૦ અને નીચામાં ૫૮૪૭.૪૦ અગત્યની સપાટી ગણાય. ઉપરમાં ૫૮૭૮ ઉપર ૫૮૯૧, ૫૯૨૦ પ્રતિકાર સપાટી ગણાય. નીચામાં ૫૮૪૭ નીચે ૫૮૩૫ તૂટતાં ૫૮૦૫, ૫૭૮૦, ૫૭૫૦ મહત્વના સપોર્ટ ગણાય.


લાર્સન (૧૫૮૫.૨૫) ૧૭૧૯.૫૦ના ટૉપથી નરમાઈતરફી છે. દૈનિક ધોરણે ઓવરસોલ્ડ, અઠવાડિક ધોરણે ઓવરસોલ્ડ તરફ તેમ જ મન્થ્લી ધોરણે ઓવરબૉટ પોઝિશન દર્શાવે છે. ઉપરમાં ૧૬૦૦ ઉપર ૧૬૧૯ પ્રતિકારક સપાટી ગણાય. નીચામાં ૧૫૬૩ નીચે ૧૫૩૭નો સપોર્ટ તૂટશે તો ૧૫૧૫થી ૧૪૯૦ સુધીની શક્યતા.
મારુતિ સુઝુકી (૧૪૭૯.૭૦) ૧૫૩૭ના ટૉપથી નરમાઈતરફી છે. દૈનિક અને અઠવાડિક ધોરણે ઓવરબૉટથી ન્યુટ્રલ તેમ જ મન્થ્લી ધોરણે ઓવરબૉટ પોઝિશન દર્શાવે છે. ઉપરમાં ૧૫૦૮ ઉપર ૧૫૨૦થી ૧૫૨૯ પ્રતિકારક રેન્જ ગણાય. નીચામાં ૧૪૫૦ નીચે ૧૪૩૫નો સપોર્ટ તૂટે તો ૧૪૨૦થી ૧૩૯૫ સુધીની શક્યતા.

પૅન્ટૅલૂન રીટેલ (૨૩૬.૫૫) ઉપરમાં ૨૫૨ સુધી ગયા બાદ ધીમો ઘટાડો દર્શાવે છે. દૈનિક ધોરણે ઓવરબૉટથી ન્યુટ્રલ, અઠવાડિક ધોરણે ઓવરબૉટ તેમ જ મન્થ્લી ધોરણે ઓવરબૉટ તરફની પોઝિશન દર્શાવે છે. ઉપરમાં ૨૪૨ અને ૨૪૫.૫૦ પ્રતિકાર સપાટી ગણાય. નીચામાં ૨૩૨ નીચે ૨૨૮થી ૨૨૨ સપોર્ટ રેન્જ ગણાય. ૨૨૨ નીચે ૨૧૮થી ૨૧૫ની રેન્જ ગણાય.

ઇન્ફોસિસ (૨૩૧૮.૯૫) ૨૬૪૮.૬૫ના ટૉપથી નરમાઈતરફી છે. દૈનિક ધોરણે ઓવરબૉટ તરફ, અઠવાડિક ધોરણે ઓવરસોલ્ડ તેમ જ મન્થ્લી ધોરણે ન્યુટ્રલ પોઝિશન દર્શાવે છે. ઉપરમાં ૨૩૪૫ ઉપર ૨૩૭૫ અને ૨૪૧૦ પ્રતિકારક સપાટી ગણાય. નીચામાં ૨૩૦૫ નીચે ૨૨૭૦ અને ૨૨૪૫ સપોર્ટ ગણાય. ઉછાળો પ્રત્યાઘાતી જ સમજવો. આનાં પરિણામો પછી બજાર મોટે ભાગે તૂટતું જ હોય છે.

બૅન્ક નિફ્ટી (૧૨૩૩૯.૩૫) ૧૨૬૨૫ના ટૉપથી નરમાઈતરફી છે. દૈનિક ધોરણે ઓવરબૉટથી ન્યુટ્રલ, અઠવાડિક તેમ જ મન્થ્લી ધોરણે ઓવરબૉટ પોઝિશન દર્શાવે છે. ઉપરમાં ૧૨૩૯૮, ૧૨૪૨૫, ૧૨૪૭૫ પ્રતિકારક સપાટી ગણાય. નીચામાં ૧૨૨૫૦ અને ૧૨૨૧૨ તૂટે તો ૧૨૧૩૦, ૧૨૦૩૦, ૧૧૯૩૫, ૧૧૮૪૦ સપોર્ટ ગણાય.

Loading...
 
 
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK