ઇન્સ્પેક્ટર, તમને શરમ નથી આવતી

ઇન્સ્પેક્ટર : આજે તમે બીજી વાર જેલમાં આવ્યા છો તમને શરમ નથી આવતી.

બાપુ : હું તો માત્ર બીજી જ વાર આવ્યો છું. તમે તો રોજ આવો છો. તમને નથી આવતી શરમ?

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK