અમદાવાદમાં આજે મતદાન કરનારને પેટ્રોલમાં લિટરે 1 રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ

લોકોને મતદાન માટે પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુસર અમદાવાદના પેટ્રોલ પમ્પોના એક જૂથે દરેક ગ્રાહકને તેણે મતદાન કર્યું હોવાનો પુરાવો ચકાસીને પેટ્રોલમાં લિટરે એક રૂપિયાનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવાનો ફેંસલો કર્યો છે.જોકે ડીઝલ માટે કોઈ ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવશે નહીં. આજે ગુજરાતમાં લોકસભાની ૨૬ બેઠકો માટે મતદાન થવાનું છે અને આજના દિવસ પૂરતી જ આ સ્કીમ અમલમાં રહેશે. અમદાવાદ ઈસ્ટ, અમદાવાદ વેસ્ટ અને ગાંધીનગર લોકસભા મતવિસ્તારમાંના ઇન્ડિયન ઑઇલ કૉર્પોરેશનના ૧૫ પેટ્રોલ પમ્પો પર આ ડિસ્કાઉન્ટ ઉપલબ્ધ થશે.

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK