ઉલ્હાસનગરના મતદારનું નામ મતદારયાદીમાં ૬૬ વખત

ઉલ્હાસનગરના એક મતદાન-કેન્દ્રમાં મૂકેલી મતદારયાદીમાં ૪૭ વર્ષનાં મૉન્ટી લક્ષ્મણદાસ ટેકચંદાણીનું નામ ૬૬ વખત હતું.


મુંબઈમાં ઘણા લોકોને પોતાનું નામ મતદારયાદીમાં નથી એવી ફરિયાદ હતી તો મૉન્ટી ટેકચંદાણીને વધુ વખત નામ હોવાને કારણે સમસ્યા થઈ હતી. ચૂંટણી-અધિકારીએ તેમના આઇડેન્ટિટી પ્રૂફની ચકાસણી કરીને તેમને મત આપવા દીધો હતો. પોતાના નામ આગળ તો ફોટો હતો જ, પરંતુ ૬૫ જેટલા અન્ય સ્ત્રી-પુરુષ મતદાતાઓના ફોટાગ્રાફની આગળ તેમનું નામ હતું જેમને તે કદી ઓળખતા પણ નહોતા. ઉંમર તથા જાતિની વિગતો પણ મૉન્ટી ટેકચંદાણીની જ હતી.

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK