મહારાષ્ટ્રમાં ૮૭ ટકા મતદારો ફરજને કારણે મત આપે છે

રાજકીય પક્ષને સમર્થન આપવાનાં કારણોસર મત આપનારા લોકોની સંખ્યા ઘણી ઓછી હોય છે. વળી કોઈ જ્ઞાતિ કે ધર્મને આધારે નહીં, પરંતુ ઉમેદવારની ક્ષમતા તથા ચારિત્ર્યના આધારે જ લોકો મત આપતા હોય છે એમ મહારાષ્ટ્રના મતદારોના સર્વે પરથી માલૂમ પડે છે.

રાજ્ય તથા કેન્દ્રના ચૂંટણીપંચે કરેલા સર્વેના રિપોર્ટ મુજબ ૮૭.૫ ટકા લોકો મત એટલા માટે આપે છે કે એ તેમની ફરજ તથા હક છે. ઉમેદવારની ક્ષમતા તથા ચારિત્ર્યને આધારે મત આપનારાઓની સંખ્યા ૩૩.૭૫, ચૂંટણીપંચની અપીલને કારણે મત આપનારાઓની ટકાવારી ૧૮.૭૫, પરિવારના કોઈ મોભીના કહેવાથી મત આપનારાઓની ટકાવારી ૧૮.૭૫, પ્રથમ વખત મતદારયાદીમાં નામ આવવાને કારણે મત આપનારાઓ તથા મુક્ત અને સ્વતંત્ર વાતાવરણને કારણે મત આપનારાઓની ટકાવારી અનુક્રમે ૧૭.૫ ટકા તથા કોઈ રાજકીય કારણોસર મત આપનારાઓની ટકાવારી માત્ર ૧૬.૨૫ ટકા તથા ઉમેદવાર પોતાની જ્ઞાતિ તથા ધર્મનો છે એના આધારે મત આપનારા લોકોની ટકાવારી માત્ર ૩.૭૫ ટકા છે.

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK