મહારાષ્ટ્રમાં મહિલા મતદારોની ટકાવારીમાં વધારો : શું પરિણામો આંચકાજનક હશે?

મહારાષ્ટ્રમાં લોકસભાની ચૂંટણી દરમ્યાન મહિલા મતદારો મોટી સંખ્યામા ઊમટી પડી હતી. રાજ્યમાં ત્રણ તબક્કામાં સરેરાશ ૬૦.૪૨ ટકા મતદાન થયું હતું.


૨૦૦૯  કરતાં આ ટકાવારી ૧૦ ટકા વધુ છે. રાજ્યમાં કુલ મતદારો ૮.૦૬ કરોડ છે જેમાંથી મહિલા મતદારોની સંખ્યા ૩.૮૧ કરોડ છે જે પૈકી ૫૮.૨૮ ટકા મહિલા મતદારોએ મતદાન કર્યું હતું. પુરુષ મતદારોની ટકાવારી ૬૨.૩૪ ટકા રહી હતી. મહિલા તથા પુરુષ મતદારોનો તફાવત માત્ર ૪ ટકા જેટલો જ રહ્યો હતો. ચૂંટણી-અધિકારીના જણાવ્યા પ્રમાણે ગ્રામ્ય, પછાત તથા આદિવાસી વિસ્તારોમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલા મતદારો આગળ આવી હતી. દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમ્યાન પણ મહિલા મતદારોની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો હતો જેને કારણે પરિણામો પણ ભારે ઊલટફેર કરનારાં આવ્યાં હતાં. મહારાષ્ટ્રમાં પણ કોઈ ઊલટફેર થાય છે કે નહીં એ પરિણામ બાદ જ ખબર પડશે.

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK