માટુંગાના પાંચ રસ્તા ખરાબ કામને લીધે જમીનમાં ખૂપી ગયા

રસ્તાના ખોદકામ પછી બરાબર સમારકામ ન થયું હોવાને લીધે માટુંગાના પાંચ રસ્તા સુધરાઈની બેપરવાહીને લીધે જમીનમાં ખૂંપી ગયા છે.


સોૂહલુો


(૧) HR મહાજની રોડ, (૨) RA કિડવાઈ રોડ, (૩) રોડ-નંબર ૩૨ (ખાલસા કૉલેજ પાસે), (૪) ખારેઘાટ રોડ (દાદર) અને (૫) ડૉ. BA રોડને યુટિલિટીના કેબલ નાખવા અથવા દેખરેખ માટે છેલ્લા છ મહિનાથી ખોદી કાઢવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદના સમારકામમાં બેપરવાહીને લીધે આ ખાડાઓ રસ્તા નીચે ઊંડા ઊતરી ગયા છે અને ચોમાસામાં વાહનચાલકો માટે જોખમ ઊભું કરે છે.

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK