જૂનાં વૃક્ષોને હણો અને નવાંને લણો

દાદર-ઈસ્ટ અને વેસ્ટમાં લાંબા સમયથી મરવાના વાંકે જીવી રહેલાં વૃક્ષો જોઈને સ્થાનિક રહેવાસીઓની આ છે માગણીદાદર-ઈસ્ટ અને વેસ્ટમાં વૃક્ષો ઘણા લાંબા સમયથી વાંકા વળીને જમીન તરફ નમી ગયાં છે. આ વૃક્ષો વરસાદ અથવા તો તોફાની હવાથી પડી જાય એ પહેલાં સુધરાઈએ એને બચાવી લેવાનો પ્રબંધ કરવો જોઈએ એવી સ્થાનિક રહેવાસીઓ વિનંતી કરી રહ્યા છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓ કહે છે કે જૂનાં વૃક્ષોને હણો અને નવાંને લણો, એનાથી પર્યાવરણ પણ સચવાશે અને અન્ય નુકસાનથી બચી શકાશે.

આ બાબતની માહિતી આપતાં દાદર-ઈસ્ટના કાલીમાતા મંદિરવાળા રોડ પરના અને વેસ્ટમાં શિવાજી પાર્ક તથા વીર સાવરકર રોડ પાસેના રહેવાસીઓએ મિડ-ડે LOCALને કહ્યું હતું કે ‘અમે સમજી શકીએ છીએ કે પર્યાવરણને નુકસાન ન થવું જોઈએ.

આ હેતુથી સુધરાઈ મરવાના વાંકે જીવી રહેલાં વૃક્ષોનું પણ નિકંદન કરતી નથી, જેમ હોય છે એમ જ રહેવા દે છે; પણ અમુક વૃક્ષો એટલાં બધાં વળી ગયાં છે કે એ ગમે ત્યારે પડી જશે અને એને લીધે રસ્તા બંધ થઈ જશે. નહીંતર કોઈ વાહન કે અન્ય વસ્તુને નુકસાન કરશે. એ પહેલાં જો એને હટાવીને એની જગ્યાએ નવાં વૃક્ષો વાવી દેવામાં આવે તો પર્યાવરણને ચોક્કસ ફાયદો થશે.’

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK