માટુંગા અને દાદરમાં વીજળી ગુલ થતાં બેસ્ટ દ્વારા ઓવરહેડ લાઇનથી ઇલેસ્ટ્રિસિટીની ટેમ્પરરી સપ્લાય

માટુંગા-વેસ્ટ અને દાદર-વેસ્ટમાં વરસાદને કારણે આ વિસ્તારમાં ઇલેસ્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરતી બેસ્ટની ઇલેસ્ટ્રિસિટીની લાઇનમાં ત્રણ દિવસ પહેલાં શૉર્ટ-સર્કિટ થઈ હતી.


એને કારણે આ વિસ્તારના તમામ રહેવાસીઓ અને ઑફિસોની ઇલેસ્ટ્રિસિટી એક દિવસ માટે ગુલ થઈ હતી. બેસ્ટ હાલમાં આ વિસ્તારમાં ઓવરહેડ લાઇનથી ઇલેસ્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરી રહી છે. જોકે આ શૉર્ટ-સર્કિટ કયા વિસ્તારમાં થઈ હતી એ પણ બેસ્ટ હજી સુધી શોધી શકી નથી.

માટુંગા-વેસ્ટની રૂપારેલ કૉલેજ પાસે આવેલા નીલેશ બિલ્ડિંગમાં હાલમાં આ જ રીતે ટેમ્પરરી ઇલેસ્ટ્રિસિટીની લાઇનથી ઇલેસ્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરવામાં આવી રહી છે. આ બિલ્ડિંગના રહેવાસીઓએ કહ્યું હતું કે ‘અમારા વિસ્તારમાં એક આખો દિવસ ઇલેસ્ટ્રિસિટી નહોતી એથી અમે બેસ્ટને આ ઘટનાની જાણ કરી હતી. ત્યાર બાદ બેસ્ટે બીજા જ દિવસે અમારા બિલ્ડિંગમાં ઇલેસ્ટ્રિસિટીની ઓવરહેડ લાઇનથી ટેમ્પરરી ઇલેસ્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરી હતી.

આ લાઇન ટેમ્પરરી હોવાથી અમે અમારા ઘરે ખ્ઘ્, અવન અને સોસાયટીમાં હેલોજન જેવી કોઈ પણ હાઈ વૉલ્ટેજવાળી વસ્તુઓ વાપરી શકતા નથી.’

બેસ્ટના ભ્ય્બ્એ મિડ-ડે LOCALને કહ્યું હતું કે ‘છેલ્લા અમુક દિવસોથી અમે આ શૉર્ટ-સર્કિટ કયા વિસ્તારમાં થયો હતો એ ખોદકામ કરીને શોધી રહ્યા છીએ. હાલમાં અમે આ વિસ્તારની દરેક લાઇન ચેક કરી રહ્યા છીએ અને અમુક વિસ્તારોમાં ટેમ્પરરી લાઇનથી ઇલેસ્ટ્રિસિટી સપ્લાય કરી રહ્યા છીએ. આ કામ જલ્ાદી જ પૂરું થઈ જશે.’

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK