આ ફૂટપાથ કાર-પાર્કિંગ માટે છે કે પબ્લિકને ચાલવા માટે?

દાદરની આ સમસ્યા વિશે ટ્રાફિક-ડિપાર્ટમેન્ટ કે સુધરાઈ કોઈ પણ કાર્યવાહી નથી કરતુંશિરીષ વક્તાણિયા


દાદર-વેસ્ટમાં સ્ટેશનથી થોડા અંતરે આવેલી ગૅરેજ ગલીમાં ‘રામ-શ્યામ કૃપા’  બિલ્ડિંગની આસપાસ પાર્કિંગની કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન હોવાથી અહીંના દુકાનદારો તેમની કાર રોજ ફૂટપાથ પર જ પાર્ક કરે છે. એના કારણે અહીંથી પસાર થતા લોકોને ફૂટપાથ પરથી નહીં, પણ રસ્તા પરથી ચાલીને પસાર થવું પડી રહ્યું છે. આ સમસ્યાથી અહીંના રહેવાસીઓ ઘણા કંટાળી ગયા છે અને સુધરાઈમાં તથા ટ્રાફિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં વારંવાર ફરિયાદ કરી હોવા છતાં આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી નથી.

આ વિસ્તારમાં રહેતા રહેવાસીઓએ મિડ-ડે LOCALને ફરિયાદ કરી હતી કે ‘આ ફૂટપાથ પર અમને આજ સુધી ચાલવા નથી મળ્યું. એવું લાગે છે કે આ ફૂટપાથ દુકાનદારે ખરીદી લીધી છે અને તેઓ તેમની પ્રૉપર્ટી સમજીને અહીં કાર પાર્ક કરે છે. આ  સમસ્યા બાબત ઘણી વાર અમે સુધરાઈમાં અને ટ્રાફિક-ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફરિયાદ કરી હતી, પણ અમને કોઈ પણ પ્રકારની મદદ કરવામાં આવી નથી.’

અહીંના દુકાનદારોએ મિડ-ડે LOCALને કહ્યું હતું કે ‘અમારી દુકાનો સામેની ફૂટપાથો પર અમે કાર પાર્ક કરીએ છીએ, કારણ કે અમારી પાસે કાર પાર્ક કરવા માટે કોઈ પણ જગ્યા નથી. આ વિસ્તારમાં એક મૉલ પણ આવ્યો છે, પણ ત્યાં પાર્કિંગ મોંઘું હોવાથી અમે અહીં જ ફૂટપાથ પર કાર પાર્ક કરીએ છીએ. આ રસ્તો સાંકડો હોવાથી અમે રસ્તા પર પણ અમારી કાર પાર્ક કરી શકતા નથી. અમે આ વિસ્તારમાં રહેતા નથી. અમે ઘણા દૂરથી અમારી દુકાનમાં રોજ અહીં ધંધો કરવા માટે આવીએ છીએ. તો અમારે અમારી કાર પાર્ક ક્યાં કરવી?’

સુધરાઈના અધિકારીઓ અને ટ્રાફિક-ડિપાર્ટમેન્ટના ઑફિસરોએ કહ્યું હતું કે ‘અમે ફૂટપાથ પર થતા કાર-પાર્કિંગ બાબત તપાસ કરીશું અને આ સમસ્યા જલદી જ દૂર કરીશું. જો આ દુકાનદારો ફૂટપાથ પર તેમની કાર પાર્ક કરતા હશે તો તેમને દંડ પણ ફટકારવામાં આવશે અને આ બાબત કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે.’

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK