દાદરના BESTના બસ-સ્ટૉપ પછી હવે STના બસ-સ્ટૉપની બેન્ચ પણ ચોરાઈ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર રોડ પર આવેલા સ્ટેટ ટ્રાન્સર્પોટ (ST)ના બસ-સ્ટૉપ પર પૅસેન્જરોને બેસવા માટે સ્ટીલની સીટ બનાવવામાં આવી છે, પણ એમાંની કેટલીક સીટો તૂટી ગઈ છે તો કેટલીક ચોરાઈ ગઈ છે. જોકે એ નવી બેસાડવાની દરકાર ST લેતી નથી.

આ અગાઉ દાદર-ઈસ્ટના શારદા સિનેમા પાસે આવેલા ઇટાલિયન ડિઝાઇનના બેસ્ટના બસ-સ્ટૉપ રૂટ-નંબર ૫૦૨, ૫૦૪ અને ૫૦૬ની પાછળ લગાડવામાં આવેલું પતરું ચોરાઈ ગયું હતું એટલું જ નહીં, લોકો બસની રાહ જોતાં સ્ટૉપ પર બેસી શકે એ માટે સ્ટેનલેસ સ્ટીલની બેસવાની બેન્ચ પણ ચોરાઈ ગઈ હતી.

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK