એક મહિનો પણ નથી ટકતા સુધરાઈએ ભરેલા ખાડા

મિડ-ડે LOCALમાં સમસ્યા પ્રસિદ્ધ થયા બાદ ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર રોડ પર પડેલા ખાડાને એક મંહિના પહેલાં પૂરવામાં આવ્યો હતો, પણ હાલમાં ખાડો ફરી પાછો ખૂલવા લાગ્યો છે : ખાડા સાથે પુરાયેલી પાઇપ બહાર આવતાં બાઇકરોને હાલાકી થાય છે

મિડ-ડે LOCALમાં આ સમંસ્યા પ્રસિદ્ધ થયા બાદ ખાડો પુરાયો હતો.


વરસાદ આવે અને સુધરાઈનાં કાચાં કામોની પોલ ખોલે. વરસાદ પહેલાં ખાડા પૂરી દેવાના વાયદા આપતી સુધરાઈએ પોતાના વાયદા પૂરા નથી કર્યા એવું ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર રોડ પરથી પસાર થતા વાહનચાલકોનું કહેવું છે. આ રોડ પરથી દરરોજ અનેક વાહનો પસાર થાય છે. સાયન કોલીવાડાથી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર રોડ પર બહાર નીકળતાં સ્ટેટ બૅન્ક ઑફ હૈદરાબાદ પાસે ચાર ફૂટ પહોળો ને ચાર ઇંચ ઊંડો ખાડો હતો.

૧૪ ઑગસ્ટના મિડ-ડે LOCALમાં આ સમંસ્યા પ્રસિદ્ધ થયા બાદ સુધરાઈની આંખ ખૂલી હતી અને ખાડાને પૂર્યો હતો જે ફરી પાછો ખૂલવા લાગ્યો છે. રોડ પર બહાર આવતી પાઇપ બાઇકરો માટે પરેશાની વધારે છે. સાઉથ મુંબઈ તરફ જતો આ અતિ મહત્વનો રોડ હંમેશાં ટ્રાફિકથી ધમંધમંતો હોય છે.

આ બાબત માહિતી આપતાં એક સ્થાનિક રહેવાસીએ મિડ-ડે LOCALને કહ્યું હતું કે ‘મિડ-ડે LOCALમાં આ સમંસ્યા પ્રસિદ્ધ થયા બાદ સુધરાઈ અલર્ટ થઈ અને ખાડાને પૂર્યો હતો, પણ હવે શું? આ રોડ પર નીકળી આવેલી પાઇપને પાછી કોણ દબાવશે? બાઇકરોને સ્લિપ થતાં વાર નથી લાગતી. કોઈને ઈજા થાય એ પહેલાં સુધરાઈ ખાડા પૂરે.’

હાલમાં ખાડો ફરી પાછો ખૂલવા લાગ્યો છે અને પાઇપ બહાર આવતાં બાઇકરોને હાલાકી થાય છે.
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK