ફેરિયાઓને અહીં ઊભા રહીને ધંધો કરવા પ્રોત્સાહન ન આપો

માટુંગાના ફાઇવ ગાર્ડન્સની સુંદરતા અને રમણીયતાને ટકાવી રાખવા માટે સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને મૉર્નિંગ-વૉક માટે આવતા લોકોની જાહેર અપીલ
માટુંગાના ફાઇવ ગાર્ડન્સની જેમ જ એની આજુબાજુનો વિસ્તાર એકદમ શાંત, સુંદર અને રમણીય હતો. સ્થાનિક રહેવાસીઓની ફરિયાદ છે કે ‘અહીંની સુંદરતા અને રમણીયતાને સવાર-સવારમાં ફેરિયાઓ આવીને ઊભા રહેતા હોવાથી ગ્રહણ લાગી ગયું છે. એમાં શંકા નથી કે એ માટે સ્થાનિક રહેવાસીઓ પણ એટલા જ જવાબદાર છે જેઓ એ ફેરિયાઓ પાસેથી સવારના સમયે નાસ્તો કરે છે કે શાકભાજી અને અન્ય ખાદ્ય પદાથોર્ ખરીદે છે.’

આ સંદર્ભમાં વાતચીત કરતાં રોજ સવારે ફાઇવ ગાર્ડન્સ પર મૉર્નિંગ-વૉક માટે જતી સ્મિતા સુગંધીએ મિડ-ડે LOCALને કહ્યું હતું કે ‘આ વિસ્તારનું સૌંદર્ય ટકી રહે એ માટે લોકોએ પણ સમજવાની જરૂર છે. તેમણે અહીં ઊભા રહેતા ફેરિયાઓને પ્રાત્સાહિત ન કરવા જોઈએ. આ વિસ્તારની નજીક પ્લાઝા માર્કેટ, વડાલા માર્કેટ, માટુંગા ન્ગ્લ્ માર્કેટ, ફૂલગલી, તેલંગ રોડ માર્કેટ અને કોલીવાડા માર્કેટ આવેલી છે જ્યાં સારાં અને સસ્તાં શાકભાજી અને અન્ય ખાદ્ય પદાથોર્ મળે છે. લોકોએ ત્યાંથી ખરીદી કરવી જોઈએ. જો લોકો સમજણભયો નિર્ણય લેશે તો સુધરાઈના અધિકારીઓ ફેરિયાઓને હટાવવા જરૂર આગળ આવશે.’

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK