દાદરમાં સ્ટુડન્ટ્સની રાહ જોતી મમ્મીઓ માટે બેસવાની કોઈ પણ વ્યવસ્થા નથી

દાદર-ઈસ્ટની હિન્દુ કૉલોનીમાં આવેલી ઇન્ડિયન એજ્યુકેશન સોસાયટી સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ્સની સ્કૂલની બહાર રાહ જોતી મમ્મીઓ માટે સુધરાઈએ આ વિસ્તારમાં કોઈ પણ બેસવાની બેન્ચ બનાવી નથી એથી આ સ્કૂલમાં જતી દરેક મમ્મીએ અડધાથી એક કલાક સુધી બાળકોની ઊભાં રહીને જ રાહ જોવી પડે છે.


થાકી ગયેલી અમુક મમ્મીઓ બેસવાની કોઈ પણ ફૅસિલિટી ન હોવાથી ફૂટપાથ પર જ બેસી જાય છે અને તેઓ એકમેક સાથે ગપ્પાં મારીને સમય પસાર કરી લે છે.

આ સ્કૂલના પેરન્ટ્સે મિડ-ડે LOCALને કહ્યું હતું કે ‘આ વિસ્તારમાં બેસવા માટે એક પણ બેન્ચ નથી. અમે અમારાં બાળકોને સ્કૂલથી છૂટ્યાં બાદ રોજ લેવા આવીએ છીએ અને અમારાં બાળકો છૂટે નહીં ત્યાં સુધી અમારે અડધા કલાકથી વધુ સમય બાળકોની ઊભાં રહીને રાહ જોવી પડે છે, પણ એક પણ બેસવાની સીટ ન હોવાથી અમે ફૂટપાથ પર જ બેસી જઈએ છીએ. હાલમાં મૉન્સૂનને કારણે આ ફૂટપાથો પણ ગંદી થઈ જાય છે. એને કારણે આ ફૂટપાથ પર બેસવાથી અમારાં કપડાં ઘણાં ગંદાં થઈ જાય છે. જો સુધરાઈ આ ફૂટપાથ પર અમુક બેન્ચો બનાવશે તો આ સ્કૂલનાં બાળકોની ઘણી મમ્મીઓને ફાયદો થશે અને આ વિસ્તારના સિનિયર સિટિઝનોને પણ આ બેન્ચો મદદરૂપ રહેશે.’

સુધરાઈના અધિકારીઓએ આ બાબતે કહ્યું હતું કે ‘આ બેન્ચ બાબત અમે કોઈ પણ પ્લાન બનાવ્યો નથી અને આ સમસ્યા બાબતે અમને કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ કરવામાં આવી નથી, પણ અમને યોગ્ય લાગશે તો અમે આ વિસ્તારમાં અમુક બેન્ચો બનાવવા અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા કરીશું.’This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK