તમારું શર્ટ તમારી ઓળખ આપે છે

ઑફિસવેઅર હોય કે પછી કૅઝ્યુઅલ આઉટિંગ હોય કે પછી ફૅમિલી ફંક્શન હોય, તમારું શર્ટ તમારી પર્સનાલિટીની ઓળખ આપે છે

shirts

ખુશ્બૂ મુલાની ઠક્કર

શર્ટમાં ઘણી વરાઇટી આવે છે. જેમ કે પ્લેન, પ્રિન્ટેડ, સ્ટ્રાઇપ, ચેક્સ, કૉમ્બિનેશન ઑફ પ્રિન્ટ, રિવર્સિબલ વગેરે. શર્ટની પસંદગી જગ્યાને અનુરૂપ કરવી. જેમ કે ઑફિસવેઅર તરીકે પ્લેન, સ્ટ્રાઇપ કે ચેક્સ પહેરી શકાય. કૅઝ્યુઅલ આઉટિંગ માટે સૉફ્ટ લિનન પહેરી શકો. ફૅમિલી હૉલિડે પર પ્રિન્ટેડ શર્ટ પહેરી શકાય. શર્ટની પસંદગી તમારા હોદ્દાને અનુસાર તેમ જ બૉડી-ટાઇપને અનુસાર કરવી.

પ્લેન શર્ટ

પ્લેન શર્ટ પહેલેથી જ ઑફિસવેઅર માટે ફસ્ર્ટ ચૉઇસ રહી છે એમ કહી શકાય. પ્લેન શર્ટમાં પેસ્ટલ શેડ ઑફિસ મીટિંગમાં એક ખાસ ઇમ્પ્રેશન ઊભી કરે છે. પ્લેન શર્ટમાં બે પૅટર્ન આવે છે, એક તો શર્ટમાં કૉલર હોય છે અને બીજું ચાઇનીઝ કૉલરવાળું શર્ટ. તમારી બૉડી-ટાઇપને અનુસાર શર્ટના કૉલરની પસંદગી કરવી. બ્લૅક કલરના ટ્રાઉઝર સાથે લાઇટ કલરનું પ્લેન શર્ટ અને એની સાથે રિમલેસ સ્પેક્સ, બ્લૅક શૂઝ અને બ્લૅક બેલ્ટ એક કમ્પ્લીટ ઑફિસ લુક આપી શકે. પ્લેન કલર બધા જ એજગ્રુપના પહેરી શકે છે. પ્લેન શર્ટ ખાસ કરીને ફૉર્મલ લુક આપે છે અને ક્યારેક મૅચ્યોર લુક પણ આપે છે.

સ્ટ્રાઇપ્ડ શર્ટ


ઑફિસમાં કંઈક અલગ પહેરવું હોય તો સ્ટ્રાઇપ્ડ શર્ટ પહેરી શકાય. સ્ટ્રાઇપ્ડ શર્ટમાં પણ ઘણી વરાઇટી આવે છે. જેમ કે પિન સ્ટ્રાઇપ, બોલ્ડ સ્ટ્રાઇપ અને સેલ્ફ સ્ટ્રાઇપ. પિન સ્ટ્રાઇપ એટલે જે શર્ટમાં નજીક-નજીક અને ખૂબ જ પાતળી સ્ટ્રાઇપ હોવી. જેમનું ભરાવદાર શરીર છે તેઓ પિન સ્ટ્રાઇપવાળાં શર્ટ પહેરી શકે. પિન સ્ટ્રાઇપ શર્ટ પહેરવાથી થોડો નૅરો અને સ્લિમ લુક આવે છે. જેઓ ખૂબ પાતળા છે અને જેમને થોડો ભરાવદાર લુક જોઈએ છે તેઓ બોલ્ડ સ્ટ્રાઇપવાળાં શર્ટ પહેરી શકે. બોલ્ડ સ્ટ્રાઇપ એટલે શર્ટમાં થોડી પહોળી સ્ટ્રાઇપ હોવી. બોલ્ડ સ્ટ્રાઇપવાળાં શર્ટ પહેરવાથી થોડો બ્રૉડ લુક આવે છે. સેલ્ફ સ્ટ્રાઇપ એટલે જે કલરનું શર્ટ હોય એ જ કલરની પિન કે બોલ્ડ સ્ટ્રાઇપ હોવી. સેલ્ફ સ્ટ્રાઇપવાળાં શર્ટ સોબર લુક આપે છે, જ્યારે પિન અને બોલ્ડ સ્ટ્રાઇપવાળાં શર્ટ સ્ટેટમેન્ટ લુક આપે છે. સ્ટ્રાઇપવાળાં શર્ટ ઑફિસમાં તો સારાં લાગે જ છે, પરંતુ ફૅમિલી-ફંક્શનમાં પણ પહેરી શકાય.

shirts2

ચેક્સ શર્ટ

ચેક્સ શર્ટ એટલે જે શર્ટમાં નાના કે મોટા ચેક્સ હોય. ચેક્સ શર્ટમાં બે કે ત્રણ કલરના પણ ચેક્સ હોય છે અથવા સેલ્ફ ટુ સેલ્ફ પણ હોય છે. જેમ કલરમાં વરાઇટી આવે છે એમ સાઇઝમાં પણ વરાઇટી આવે છે. તમારી બૉડી-ટાઇપને અનુસાર ચેક્સના કલર- કૉમ્બિનેશન અને સાઇઝની પસંદગી કરવી. ચેક્સ શર્ટ જ્યારે ફુલ સ્લીવ્સ રાખીને પહેરવામાં આવે છે ત્યારે સેમી-ફૉર્મલ લુક આપે છે અને જ્યારે એ જ શર્ટને સ્લીવ ફોલ્ડ કરી પહેરવામાં આવે છે ત્યારે કૅઝ્યુઅલ લુક આપે છે. જેમનું શરીર ભરાવદાર હોય તેમને  સારાં લાગે છે અને જે યંગ ક્રાઉડ છે તેમને બોલ્ડ અને બ્રાઇટ ચેક્સ સારા લાગે છે. કંઈક હટકે ટ્રાય કરવું હોય તો ચેક્સવાળા શર્ટ સાથે અંદર વાઇટ ટી-શર્ટ પહેરવું અને અને બટન ખુલ્લાં રાખવાં. આ કૉમ્બિનેશન ડેનિમ સાથે પહેરવાથી એક અલગ લુક આવે છે. ફૅમિલી હૉલિડે પર ચેક્સ શર્ટ કાર્ગો શૉર્ટ્સ સાથે પહેરી શકાય. ચેક્સ શર્ટ ડેનિમ સાથે પેહરી પગમાં લોફર્સ પહેરવાથી એક કમ્પ્લીટ લુક મળી શકે.

કૉમ્બિનેશન ઑફ પ્રિન્ટ


કૉમ્બિનેશન ઑફ પ્રિન્ટ એટલે જે શર્ટમાં એકથી વધુ પ્રિન્ટનો ઉપયોગ થયો હોય એને કૉમ્બિનેશન ઑફ પ્રિન્ટવાળાં શર્ટ કહેવાય. જેમ કે આખું શર્ટ ચેક્સવાળું હોય અને શોલ્ડર પર પ્લેન ફૅબ્રિક હોય અથવા આખું શર્ટ સ્ટ્રાઇપવાળું હોય અને પૉકેટ અને કૉલરમાં પ્લેન ફૅબ્રિક હોય. આવાં શર્ટ કૉટન પ્રિન્ટેડ ફૅબ્રિકમાં પણ સારાં લાગે છે.

shirts

જેમ ફ્લોરલ પ્રિન્ટ સાથે ડૉટ્સવાળા

ફૅબ્રિકનો ઉપયોગ થયો હોય કે પછી જ્યૉમેટ્રિક પ્રિન્ટ સાથે પ્લેન ફૅબ્રિકનો ઉપયોગ થયો હોય. આવાં શર્ટ ડેનિમ સાથે કે શૉર્ટ્સ સાથે પહેરી શકાય. કૅઝ્યુઅલ આઉટિંગ માટે આવાં શર્ટ સારાં લાગી શકે. ઉંમરના હિસાબે કૉમ્બિનેશન ઑફ પ્રિન્ટવાળા શર્ટની પસંદગી કરવી.

રિવર્સિબલ


રિવર્સિબલ શર્ટ એટલે જેમાં બે શર્ટની ઇફેક્ટ આપવામાં આવી હોય. આવા શર્ટને લેયર્ડ શર્ટ પણ કહેવાય છે જેમાં બે લેયર હોય છે. એટલે કે અંદર જો પ્લેન ફૅબ્રિક હોય તો ઉપર ચેક્સ આપવામાં આવે છે અથવા અંદર જો મોટા ચેક્સ હોય તો બહારની સાઇડ નાના ચેક્સ આપવામાં આવે છે. આવાં શર્ટ યંગ ક્રાઉડને વધારે સારાં લાગે છે. રિવર્સિબલ શર્ટ ડેનિમ સાથે બેસ્ટ લુક આપી શકે. કૅઝ્યુઅલ આઉટિંગ અને ફૅમિલી હૉલિડે  પર પહેરી શકાય.

લિનન શર્ટ


લિનન શર્ટ પહેરવાનું બહુ ઓછા પ્રિફર કરે છે, કારણ કે એમાં બહુ જલદીથી કરચલી પડી જાય છે. લિનન શર્ટ મોટે ભાગે પ્લેન જ હોય છે. લિનન ફૅબ્રિક જ એટલું ક્લાસી છે કે એમાં કોઈ વર્ક કે પૅટર્નની જરૂર નથી હોતી. સ્ટાઇલિંગ માત્રથી જ શર્ટ સ્માર્ટ લુક આપે છે. ડેનિમ સાથે અથવા લિનન પૅન્ટ સાથે લિનન શર્ટ પહેરી શકાય. લિનન શર્ટમાં હંમેશા ફ્રેશ કલર હોય છે જેમ કે સની યલો, સી ગ્રીન, વૉટરી બ્લુ વગેરે. ઑફિસમાં રેગ્યુલર લુકથી કંઈક અલગ ટ્રાય કરવું હોય તો લિનન શર્ટ પહેરી શકાય.

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Write the displayed characters


busy
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK