નખને સજાવો નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરીથી

નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરીમાં નખનું એક્સ્ટેન્શન વાપરવામાં આવે છે અને એના પર નાના સ્ટડ્સ ચિપકાવવામાં આવે છે


nail art jewelleryકૃપા પંડ્યા

સારા અને સુંદર નખ કોને ન ગમે? એમાં પણ જો નખ પર નેઇલ-આર્ટ કરેલી હોય તો એ તમારી ખૂબસૂરતીમાં ચાર ચાંદ ઉમેરે છે. પણ હવે નખના જ બ્યુટિફિકેશન માટે આપણે એક સ્ટેપ આગળ વિચારીએ એટલે કે નેઇલ-આર્ટમાં જો જ્વેલરી ભળી જાય તો? વિશ્વાસ નથી થતોને કે આટલા નાજુક અને નાના નખ પર જ્વેલરીનું વજન કઈ રીતે આપી શકાય અને એ વજન શું નખ સહન કરી શકશે? પણ આ હકીકત છે. આજે મહિલાઓમાં નેઇલ- આર્ટ જ્વેલરી ખૂબ લોકપ્રિય થઈ રહી છે. જેમ શરીરને નવાં-નવાં આભૂષણોથી સજાવવામાં આવે છે એમ નખને પણ વિવિધ જ્વેલરી આઇટમોથી સજાવવામાં આવે છે. બસ ફરક હોય છે તો માત્ર જ્વેલરી ને સાઇઝનો.

નેઇલ-એક્સ્ટેન્શન

સૌથી પહેલાં એ ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે કે નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરી આપણા ઓરિજિનલ નખ પર થતી નથી. ચાર વર્ષથી નેઇલ-આર્ટિસ્ટ તરીકે કામ કરતાં અનુજા રોકડે કહે છે, ‘નેઇલ- આર્ટ જ્વેલરી માટે ઓરિજિનલ નખ પર બીજો નખ લગાવવામાં આવે છે જેને નેઇલ- એક્સ્ટેન્શન કહેવામાં આવે છે. આ નેઇલ-એક્સ્ટેન્શનના બે પ્રકાર છે - ઍક્રિલિક નખ અને જેલ નખ. એને તમારા ઓરિજિનલ નખ પર એ રીતે ચિપકાવવામાં આવે છે કે તમારા ઓરિજિનલ નખ આર્ટિફિશ્યલ નખમાં ભળી જાય.’

ઍક્રિલિક નેઇલ


ઍક્રિલિક નખ બનાવવા માટે ઍક્રિલિક પાઉડર, ઍક્રિલિક બ્રશ, ઍક્રિલિક લિક્વિડ, નેઇલ-આર્ટ ગ્લુ, નખને ઘસીને શેપ આપવા માટે બફર, ફિનિશિંગ માટે ક્લિયર UV જેલ જેને UV ટૉપ કોટ પણ કહેવામાં આવે છે એ અને આર્ટિફિશ્યલ નખ વપરાય છે. આ નખને સૂકવવા માટે UV લૅમ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આર્ટિફિશ્યલ નખમાં બે પ્રકાર છે - નૅચરલ ટિપ અને ફ્રેન્ચ ટિપ. એ વાઇટ કલરના હોય છે. આ બધી વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે.

ઍક્રિલિક નેઇલ બનાવવાની રીત: સૌથી પહેલાં ક્યુટિકલ્સને અંદર પુશ કરવાં. એ પછી આર્ટિફિશ્યલ નેઇલની સાઇઝ ચેક કરવી. જો સાઇઝ ઉપર-નીચે હોય તો એને બફરથી ઘસીને બરાબર કરવા. એ પછી એને પ્રૉપર શેપમાં કટ કરવા. એ પછી નેઇલ-આર્ટ ગ્લુથી આર્ટિફિશ્યલ નેઇલને ઓરિજિનલ નેઇલ પર ચિપકાવવા. એ રીતે ચિપકાવવા કે આર્ટિફિશ્યલ નેઇલ ઓરિજિનલ નેઇલ સાથે ભળી જાય અને એને ક્લિપરથી અથવા નેઇલકટરથી કટ કરવા. એક નાનો બોલ લેવો. એમાં ૧૦-૧૨ ડ્રૉપ ઍક્રિલિક લિક્વિડ નાખવું. એ પછી બ્રશને એ લિક્વિડમાં ડુબાડી ઍક્રિલિક પાઉડરમાં ડિપ કરો. જરાક જેટલું જ ડિપ કરવું. એ બ્રશને ડિપ કરવાથી બ્રશમાં પાઉડર ચીપકી જશે અને એના નાના બૉલ બની જશે. આ બૉલને સ્કિન પર ન લાગે એ રીતે પૂરા નખ પર લગાડો. નખ સુકાઈ જાય પછી એ કડક થઈ જશે અને એ પછી એને બફરથી ઘસીને શેપ કરવા અને એના પર ફિનિશિંગ માટે UV ટૉપ કોટ લગાવવી. એ પછી એને સૂકવવા માટે UV લૅમ્પમાં મૂકવા. આ રીતે તમારું ઍક્રિલિક એક્સ્ટેન્શન તૈયાર થઈ જશે.

જેલ નેઇલ

જેલ નેઇલ-એક્સ્ટેન્શન બનાવવા માટે ક્લિયર UV જેલ, જેલ બ્રશ, બફર, આર્ટિફિશ્યલ નખ, નેઇલ-આર્ટ ગ્લુ, UV ટૉપ કોટ અને UV મશીનનો ઉપયોગ થાય છે. સૌથી પહેલાં ક્યુટિકલ્સને અંદર પુશ કરવાં. એ પછી આર્ટિફિશ્યલ નેઇલની સાઇઝ ચેક કરવી. જો સાઇઝ ઉપર-નીચે હોય તો એને બફરથી ઘસીને બરાબર કરવા. એ પછી એને પ્રૉપર શેપમાં કટ કરવા. એ પછી નેઇલ-આર્ટ ગ્લુથી આર્ટિફિશ્યલ નેઇલને ઓરિજિનલ નેઇલ પર ચિપકાવવા. એ રીતે ચિપકાવવા કે આર્ટિફિશ્યલ નેઇલ ઓરિજિનલ નેઇલ સાથે ભળી જાય અને એને ક્લિપરથી અથવા નેઇલકટરથી કટ કરવા. એ પછી જેલ બ્રશ દ્વારા UV ટૉપ કોટની નખ પર પાતળી લેયર લગાવવી. એ પછી એને મશીનમાં ૧૨૦ સેકન્ડ સુધી ડ્રાય કરવું. એ પછી ફરી પાછું UV ટૉપ કોટની મીડિયમ લેયર લગાવવી. એ પછી પાછું એને UV મશીનમાં ડ્રાય કરવું. એ પછી એક પાતળી લેયર UV ટૉપ કોટની લગાવવી. એ પછી ફરી પાછું એને UV મશીનમાં ડ્રાય કરવું. તમારો નખ સુકાઈ ગયા પછી મશીન આપોઆપ બંધ થઈ જાય છે.

ઍક્સેસરીઝ

નેઇલ-એક્સ્ટેન્શન કર્યા પછી એના પર ઍક્સેસરીઝ લગાવવી. આર્ટિફિશ્યલ નેઇલ લગાવો ત્યારે તમારે એના પર ઍક્સેસરીઝ લગાવવી એમ જણાવતાં નેઇલ-આર્ટિસ્ટ અનુજા રોકડે કહે છે, ‘જ્યારે નખ પર લાસ્ટ કોટ લગાવો ત્યારે એ કોટને સૂકવવો નહીં. એના પર જ ઍક્સેસરીઝ ચિપકાવવી. એ પછી એને UV લૅમ્પમાં સૂકવવું. UV લૅમ્પમાં ડ્રાય કરવાથી તમારા નખ કડક થઈ જશે. એ પછી પાછી એક પાતળી લેયર લગાવવી અને પાછું UV લૅમ્પમાં સૂકવવું. આમ કરવાથી ઍક્સેસરીઝ નખમાં એકદમ ફિટ થઈ જશે. આ ઍક્સેસરીઝ તમારા નખ પર કેટલા સમય સુધી રહે છે એ તમારા પર નિર્ભર છે. જો તમે આની સંભાળ લેશો તો આ નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરી એકથી દોઢ મહિના સુધી રહે છે અને જો તમારે એક મહિના સુધી રાહ ન જોવી હોય તો પાછું કરાવી પણ શકાય છે.’

ઍક્સેસરીઝ અને ડિઝાઇન

ઍક્સેસરીઝમાં તમે ફ્લાવર, સ્ટોન, ક્રિસ્ટલ, મોતી, બો, સ્વરોવ્સ્કી, એકદમ નાનાં ટેડીબેર વગેરે ચિપકાવી શકો છો. એ સિવાય એવા પણ સ્ટડ્સ આવે છે જે ઑલરેડી શેપમાં જ હોય છે. એને માત્ર નખ પર ચિપકાવવાના હોય છે.  આ જ્વેલરીથી તમે વિવિધ ડિઝાઇન કરી શકો છો. એ સિવાય બધા નખ પર નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરી ન કરતાં અમુક નખ પર પણ કરી શકો છો. નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરીમાં તમે કોઈ પણ ડિઝાઇન કરી શકો છો. એમાં કોઈ નીતિનિયમો નથી.

રિમૂવર

એક વાર નખ પર એક નેઇલ-પૉલિશ લગાવ્યા પછી એનાથી બોર થતાં બીજી નેઇલ-પૉલિશ લગાવી લઈએ છીએ, પણ જો એક નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરીથી કંટાળો આવ્યો અને એ જ સમયગાળામાં આપણને બીજી કોઈ નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરી ગમી તો પહેલાંની નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરીને કઈ રીતે રિમૂવ કરી શકાય એનો જવાબ આપતાં અનુજા રોકડે કહે છે, ‘એક વાર નેઇલ-આર્ટ જ્વેલરી થઈ ગયા પછી જો એને કાઢવી હોય તો સૌથી પહેલાં નેઇલ- એક્સ્ટેશનને કટ કરવામાં આવે છે. જેટલો તમે હાથથી નખ કાપી શકો એટલો એને કાપવો. એ પછી એને ઉપરથી બફર કરવો અને એનો ટૉપ કોટ કાઢી નાખવો. એ પછી એક કાચનો નાનો બોલ લેવો. એમાં એસિટોન નાખવું. એમાં નખ માત્ર ડિપ કરવો, આખો હાથ નહીં. ધીરે-ધીરે આર્ટિફિશ્યલ નખ અને એના પર જે પણ ચિપકાવેલું હતું એ બધું નીકળી જશે. બીજો ઉપાય એ છે કે નેઇલ-આર્ટ ડ્રિલ મશીનથી તમે આર્ટિફિશ્યલ નખ પર ઘસીને બધું કાઢી શકો છો. ત્રીજો ઉપાય છે, સૌથી પહેલાં નખને કાપો. એ પછી એના પર સિલ્વર ફૉઇલના સ્ક્વેર પીસિસમાં એસિટોનમાં ડુબાડેલું કાપુસ મૂકો. એ પછી એ ફૉઇલથી નખને કવર કરો. ૧૦-૧૫ મિનિટ રાખવું અને કટ કરવું.’

નેઇલ-આર્ટ અને નેઇલ-પિઅર્સિંગમાં એટલો જ ફરક છે કે નેઇલ-પિઅર્સિંગ તમારા નખમાં લટકતું હોય છે, જ્યારે નેઇલ-આર્ટ તમારા નખની ઉપર કરેલું હોય છે. તમે એકસાથે બન્ને પણ કરી શકો છો.

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Write the displayed characters


busy
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK